Các ngành xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 2024

Xem chi tiết các ngành đào tạo xét tuyển theo PT5 dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) kết hợp điều kiện về kết quả học tập cấp THPT của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2024.

I. Đối tượng, điều kiện đăng kí xét tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội theo PT5

a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm tất cả 06 học kì cấp THPT đạt loại Khá trở lên và điểm trung bình chung của tất cả 05 học kì: học kì 1, 2 lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

b) Thí sinh cần đăng kí tham dự kỳ thi ĐGNL do Trường ĐHSP Hà Nội hoặc Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh tổ chức trước ngày 25/5/2024 và đăng kí sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của Trường.

* Riêng với ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non - Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh dự tuyển theo PT5 còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2024 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức để lấy kết quả thi môn năng khiếu GDMN xét tuyển kết hợp với kết quả thi ĐGNL và điều kiện về kết quả học tập cấp THPT kể trên. Trường ĐHSP Hà Nội không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường khác tổ chức để xét tuyển.

II. Đăng kí xét tuyển theo PT5

a) Thí sinh lựa chọn đăng kí một số bài thi trong số các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và đăng kí sử dụng kết quả thi để xét tuyển theo PT5 trên Cổng thông tin tuyển sinh đại học của Trường tại địa chỉ: https://ts2024.hnue.edu.vn/. Thí sinh cần thực hiện đồng thời việc đăng kí dự thi ĐGNL và đăng kí xét tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội nếu có nguyện vọng.

b) Thí sinh được đăng kí tối đa 02 nguyện vọng xét tuyển và có thể đăng kí 02 tổ hợp môn thi ĐGNL khác nhau để xét tuyển vào cùng một ngành, chương trình đào tạo theo PT5.

c) Thí sinh cần nhập thông tin dự tuyển chính xác, đúng sự thật và tải đầy đủ các file giấy tờ, minh chứng theo hướng dẫn trên Cổng thông tin tuyển sinh.

d) Thời gian đăng kí dự thi ĐGNL và xét tuyển theo PT5: Từ 15/3 đến 15/4/2024.

- Thời gian thi: Thứ 7, ngày 11/5/2024.

- Công bố kết quả thi: trước ngày 01/6/2024 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

III. Các ngành đào tạo xét tuyển theo PT5: Tổ hợp môn thi ĐGNL và dự kiến chỉ tiêu

1. Đối với các ngành sư phạm không yêu cầu thi năng khiếu

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn 1

(hệ số 2)

Môn 2

(hệ số 1)

Chỉ tiêu PT5

1

  SP Toán học

7140209A

Toán

Vật lí

60

  SP Toán học

7140209C

Toán

Hóa học

60

2

  SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

7140209B

Toán

Tiếng Anh

24

3

  SP Vật lý

7140211A

Vật lí

Toán

20

4

  SP Vật lý (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

7140211C

Vật lí

Tiếng Anh

10

5

  SP Hoá học

7140212A

Hóa học

Toán

15

6

  SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh)

7140212B

Hóa học

Tiếng Anh

09

7

  SP Khoa học tự nhiên

7140247A

Vật lí

Toán

15

  SP Khoa học tự nhiên

7140247B

Hóa học

Toán

15

  SP Khoa học tự nhiên

7140247C

Sinh học

Toán

15

8

  SP Ngữ văn

7140217C

Ngữ văn

Lịch sử

75

  SP Ngữ văn

7140217D

Ngữ văn

Tiếng Anh

55

9

  SP Lịch sử

7140218C

Lịch sử

Ngữ văn

30

  SP Lịch sử

7140218D

Lịch sử

Tiếng Anh

05

10

  SP Lịch sử - Địa lý

7140249A

Lịch sử

Ngữ văn

23

  SP Lịch sử - Địa lý

7140249B

Địa lý

Ngữ văn

22

11

  SP Tiếng Anh

7140231A

Tiếng Anh

Ngữ văn

30

  SP Tiếng Anh

7140231B

Tiếng Anh

Toán

30

12

  Giáo dục Tiểu học

7140202A

Toán

Ngữ văn

50

13

  Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh

7140202B

Ngữ văn

Tiếng Anh

10

  Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh

7140202C

Toán

Tiếng Anh

10

14

  SP Tin học

7140210A

Toán

Vật lí

05

  SP Tin học

7140210B

Toán

Tiếng Anh

05

12

  SP Sinh học

7140213B

Sinh học

Hóa học

35

  SP Sinh học

7140213D

Sinh học

Tiếng Anh

15

13

  SP Công nghệ

7140246A

Toán

Vật lí

07

  SP Công nghệ

7140246B

Toán

Tiếng Anh

03

15

  SP Địa lý

7140219B

Địa lí

Ngữ văn

30

  SP Địa lý

7140219C

Địa lí

Lịch sử

30

16

  SP Tiếng Pháp

7140233D

Tiếng Anh

Ngữ văn

10

17

  Giáo dục Đặc biệt

7140203C

Ngữ văn

Tiếng Anh

15

18

  Giáo dục công dân

7140204B

Ngữ văn

Lịch sử

05

19

  Giáo dục chính trị

7140205B

Ngữ văn

Lịch sử

03

20

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh

7140208C

Ngữ văn

Lịch sử

08

  Giáo dục Quốc phòng và An ninh

7140208D

Ngữ văn

Địa lý

07

* Đối với các ngành sư phạm, Nhà trường thông báo chỉ tiêu chính thức sau khi nhận được Công văn của Bộ GDĐT về phân bổ số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2024.

2. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn 1

(hệ số 2)

Môn 2

(hệ số 1)

Môn 3

(hệ số 1)

Chỉ tiêu PT5

1

  Giáo dục Mầm non

7140201A

Ngữ văn

Toán

Năng khiếu GDMN

10

2

  Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh

7140201B

Tiếng Anh

Toán

Năng khiếu GDMN

05

  Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh

7140201C

Tiếng Anh

Ngữ văn

Năng khiếu GDMN

05

a) Môn thi năng khiếu GDMN (hệ số 1) gồm 02 nội dung:

- Nội dung 1: Hát (bao gồm Hát và Thẩm âm - Tiết tấu).

- Nội dung 2: Kể chuyện và đọc diễn cảm.

* Điểm môn thi năng khiếu GDMN là trung bình cộng điểm thi của 02 nội dung trên. Nếu thí sinh chỉ dự thi một trong hai nội dung trên thì không được tính điểm để xét tuyển.

b) Thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu trên Cổng thông tin tuyển sinh đại học của Trường.

- Thời gian đăng kí thi năng khiếu: Từ 06/5 đến 12/6/2024.

- Thời gian thi: 05, 06  07/7/2024.

- Công bố kết quả thi: trước ngày 10/07/2024 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

3. Đối với các ngành đào tạo khác (ngoài sư phạm)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn 1

(hệ số 2)

Môn 2

(hệ số 1)

Chỉ tiêu PT5

1

  Toán học

7460101A

Toán

Vật lí

15

  Toán học

7460101D

Toán

Hóa học

15

2

  Văn học

7229030C

Ngữ văn

Lịch sử

20

  Văn học

7229030D

Ngữ văn

Tiếng Anh

05

3

  Ngôn ngữ Anh

7220201

Tiếng Anh

Ngữ văn

15

4

  Quản lí giáo dục

7140114C

Ngữ văn

Lịch sử

12

  Quản lí giáo dục

7140114D

Ngữ văn

Tiếng Anh

05

5

  Hóa học

7440112A

Hóa học

Toán

30

6

  Sinh học

7420101B

Sinh học

Hóa học

20

  Sinh học

7420101D

Sinh học

Tiếng Anh

10

7

  Công nghệ thông tin

7480201A

Toán

Vật lí

20

  Công nghệ thông tin

7480201B

Toán

Tiếng Anh

05

8

  Việt Nam học

7310630C

Ngữ văn

Tiếng Anh

15

9

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103C

Tiếng Anh

Ngữ văn

15

10

  Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204A

Tiếng Anh

Toán

05

  Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204B

Tiếng Anh

Ngữ văn

05

11

  Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

7229001B

Ngữ văn

Lịch sử

05

12

  Chính trị học

7310201B

Ngữ văn

Tiếng Anh

05

13

  Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

7310401C

Ngữ văn

Tiếng Anh

10

  Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

7310401D

Ngữ văn

Lịch sử

10

14

  Tâm lý học giáo dục

7310403C

Ngữ văn

Tiếng Anh

05

  Tâm lý học giáo dục

7310403D

Ngữ văn

Lịch sử

05

15

  Công tác xã hội

7760101C

Ngữ văn

Tiếng Anh

10

  Công tác xã hội

7760101D

Ngữ văn

Lịch sử

10

16

  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

7760103C

Ngữ văn

Lịch sử

40

  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

7760103D

Ngữ văn

Tiếng Anh

20

IV. Xét tuyển theo PT5

1. Điểm xét tuyển theo PT5 dựa trên tổng điểm các môn thi ĐGNL (thang điểm 10) và môn thi năng khiếu GDMN (nếu có) theo quy định của mỗi ngành đào tạo, đã tính hệ số môn chính (hệ số 2) và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo PT5: Điểm xét tuyển đạt từ 18,0 trở lên (thang điểm 30).

3. Xét tuyển PT5 theo từng ngành đào tạo, theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu.

* Đối với thí sinh có hai nguyện vọng xét tuyển theo PT5, Trường xét nguyện vọng 1 trước, nếu trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì sẽ không xét tuyển nguyện vọng 2. Nếu nguyện vọng 1 không trúng tuyển thì nguyện vọng 2 được xét tuyển như nguyện vọng 1.

4. Công bố kết quả xét tuyển: trước 17h00 ngày 25/6/2024 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

* Riêng với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh, Trường xét tuyển PT5 sau khi thí sinh có điểm thi năng khiếu GDMN và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 10/7/2024 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

V. Các thông tin khác cần lưu ý

1. Thí sinh cần tìm hiểu kĩ các bài thi ĐGNL cần lấy kết quả thi để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo theo nguyện vọng của bản thân; kiểm tra giờ thi/ca thi của các môn để tránh việc trùng lịch thi.

* Đề thi tiếng Anh ca sáng và ca chiều là tương đương. Thí sinh chỉ được phép đăng kí 01 trong 02 ca thi Tiếng Anh.

2. Thí sinh lựa chọn 01 trong 03 địa điểm thi để thuận tiện cho việc di chuyển và lưu trú.

- Địa điểm 1: Trường ĐHSP Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Địa điểm 2: Trường ĐH Quy Nhơn, số 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

- Địa điểm 3: Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

3. Thí sinh phải kiểm tra, rà soát thông tin và cân nhắc kĩ trước khi nộp lệ phí trên Cổng thông tin tuyển sinh. Sau khi đã hoàn tất quá trình thanh toán, hệ thống sẽ khóa chức năng "Chỉnh sửa"; thí sinh KHÔNG thể thay đổi các thông tin đã đăng kí. Nếu thông tin bị thiếu, bị sai thì thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lệ phí mà thí sinh đã đóng sẽ không được hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào.

* Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc xác nhận chuyển tiền để Trường đối chiếu khi cần thiết.

4. Thí sinh đăng kí tham dự Kỳ thi ĐGNL năm 2024 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức có thể không đăng kí dự tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội. Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi ĐGNL để đăng kí dự tuyển vào trường đại học khác. Lưu ý, mỗi trường có quy định về đối tượng, điều kiện, tổ hợp tuyển sinh khác nhau. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kĩ đề án tuyển sinh của từng trường đại học và quy định cụ thể của mỗi trường về phương thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.

5. Nhà trường không gửi giấy báo dự thi đến từng thí sinh. Thí sinh tra cứu thông tin ca thi, phòng thi, số báo danh trên Cổng thông tin tuyển sinh trước ngày 09/5/2024.

* Thí sinh có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian và lịch thi theo quy định của Trường. Nếu vi phạm thời gian thi thì thí sinh sẽ không được dự thi và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

6. Các phương thức xét tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội là độc lập. Nếu chưa trúng tuyển theo PT5, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo 04 phương thức còn lại. Như vậy, các em học sinh lớp 12 không cần quá lo lắng, áp lực khi đăng kí và ôn tập, chuẩn bị cho các bài thi ĐGNL của Trường. Kì thi ĐGNL và PT5 thực chất làm gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh vào ngành học tại Trường ĐHSP Hà Nội phù hợp với nguyện vọng của bản thân.

Theo TTHN

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.