Kỳ thi Đánh giá năng lực 2023

Thông tin mới nhất về kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM, ĐGNL của Bộ Công an, đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội 2023.