Đại học Hòa Bình xét tuyển bổ sung năm 2023

Trường Đại học Hòa Bình thông báo xét tuyển chỉ tiêu bổ sung trình độ đại học chính quy đợt 2 các ngành đào tạo đại học chính quy với Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Phương thức xét tuyển học bạ, kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Trường Đại học Hòa Bình thông báo xét tuyển đợt 2 theo Phương thức xét tuyển kết quả thi THPT dao động từ 15 điểm đến 21 điểm tùy ngành. Theo đó, mức điểm nhận xét hồ sơ ngành Y học cổ truyền và ngành dược là 21 điểm, ngành điều dưỡng 19 điểm và các ngành khác là 15 điểm.

Đối với Phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), Tổng điểm trung bình cộng hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 17.0 điểm trở lên; điểm trung bình công năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại trung bình trở lên và điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 5,0 trở lên. Đặc biệt, riêng các ngành Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng và các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn vẽ được quy định riêng.

Cụ thể thông tin chi tiết thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy đợt 2 năm 2023 dưới đây:

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1. Phương thức xét tuyển:

  • Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
  • Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một trong ba cách sau:

– Cách 1: Sử dụng kết quả học tập 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);

– Cách 2: Sử dụng kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển;

– Cách 3: Sử dụng kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12.

– Cách 4: Sử dụng kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học kết hợp với kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12.

3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ngưỡng điểm nhận hồ sơ)

3.2.1. Phương thức 1:

Ngành

Tổng điểm

Y học cổ truyền

21

Dược

21

Điều dưỡng

19

Các ngành khác

15

3.2.2. Phương thức 2: Tổng điểm trung bình cộng hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 17,0 điểm trở lên; tổng điểm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 17,0 điểm trở lên; điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên; tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại trung bình trở lên và điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 5,0 trở lên.

* Riêng các ngành Y học cổ truyền, Dược học và Điều dưỡng được quy định cụ thể như sau:

– Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền có 02 nhóm xét tuyển, gồm:

  • Nhóm 1: Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;
  • Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển, ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên;

Tiêu chí 2: Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

Tiêu chí 3: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;

Tiêu chí 4: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

– Đối với ngành Điều dưỡng có 02 nhóm xét tuyển như sau:

  • Nhóm 1:  Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
  • Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển, ngưỡng đầu vào được áp dụng một trong các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên;

Tiêu chí 2: Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

Tiêu chí 3: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học đạt loại khá trở lên.

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất): Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 17,0 điểm trở lên và điểm môn Vẽ ≥ 5,0.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành (trừ ngành thi năng khiếu), nếu đáp ứng quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

3.3. Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1  +  ĐUT

Trong đó:

– TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển.

– ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hòa Bình.

3.4. Nguyên tắc xét tuyển

a) Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

b) Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.

4. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Thời gian

1

Y học cổ truyền

7720115

50

A00, B00, D07, D08

6 năm

2

Dược học

7720201

20

5 năm

3

Điều dưỡng

7720301

20

4 năm

4

Công nghệ thông tin

7480201

30

A00, A01, C01, D01

4 năm

5

Quản trị kinh doanh

7340101

30

A00, A01, D01, D96

4 năm

6

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

20

7

Thương mại điện tử

7340122

20

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

40

C00, D01, D72, D96

4 năm

9

Quản trị khách sạn

7810201

15

10

Luật kinh tế

7380107

20

A00, C00, D01, D78

4 năm

11

Tài chính ngân hàng

7340201

20

A00, A01, D01, D96

4 năm

12

Kế toán

7340301

25

13

Thiết kế đồ họa

7210403

15

H00, H01, V00, V01

4 năm

14

Thiết kế nội thất

7580108

10

15

Thiết kế thời trang

7210404

10

16

Công nghệ đa phương tiện

7329001

20

A00, A01, C01, D01

4 năm

17

Quan hệ công chúng

7320108

20

C00, D01, D15, D78

4 năm

18

Ngôn ngữ Anh

7220201

20

D01, D14, D15, D78

4 năm

19

Kỹ thuật Ô tô

7520130

40

A00, A01, C01, D01

4,5 năm

Ghi chúA00 – Toán, Lí, Hóa; A01– Toán, Lí, Tiếng Anh;  A02 – Toán, Lí, Sinh; B00 – Toán, Hóa, Sinh; C00 – Văn, Sử, Địa; C01– Toán, Văn, Lí; D01– Văn, Toán, Tiếng Anh;  D07– Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08– Toán, Sinh, Tiếng Anh; D14– Văn, Sử, Tiếng Anh; D15– Văn, Địa, Tiếng Anh; H00 – Văn, Vẽ 1, Vẽ 2; H01– Toán, Vẽ 1, Vẽ 2; V00 – Toán, Lí, Vẽ;  V01– Toán, Văn, Vẽ;  D72: Văn – Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); D78: Văn – Tiếng Anh – Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); D96: Toán – Tiếng Anh – Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

5. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Hòa Bình, số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

6. Hồ sơ xét tuyển

6.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, hồ sơ bao gồm:

(1) Phiếu ĐKXT năm 2023 (thí sinh có thể download tại địa chỉ website của Trường: http://daihochoabinh.edu.vn );

(2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2023;

(3) Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

6.2. Xét tuyển theo Học bạ THPT, kết quả học Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, hồ sơ bao gồm:

(1) Phiếu ĐKXT năm 2023 (thí sinh có thể download tại địa chỉ website của Trường: http://daihochoabinh.edu.vn);

(2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2023 hoặc Bằng TN THPT hoặc Bằng TN Trung cấp (Cao đẳng, Đại học) và bản sao học bạ THPT hoặc bảng điểm Trung cấp (Cao đẳng, Đại học);

(3) Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

7. Thời gian nộp hồ sơ và thông báo kết quả xét tuyển:

Thời gian nộ hồ sơ:

Trước 30/9/2023 (thời gian nộp hồ sơ có thể thay đổi theo tình hình thực tế).

Thông báo kết quả xét tuyển:

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo kết quả cho thí sinh.

8. Yêu cầu bài thi môn Vẽ

a) Về quy cách và nội dung: Thí sinh tự vẽ 01 hình họa đầu tượng hoặc chân dung người (nam, nữ) hoặc đồ vật (lọ hoa, ấm, chén,…) trên giấy A3 bằng bút chì đen; 01 bài trang trí hình vuông (20 x 20 cm) họa tiết hoa lá, chất liệu bột mầu, mầu goát hoặc mầu nước.

b) Về yêu cầu sản phẩm: Có bố cục chính phụ rõ ràng, sinh động và gợi sáng tối bằng bút chì đen (đối với bài hình họa) và họa tiết có yếu tố trang trí cao, phối mầu đẹp (đối với bài trang trí).

c) Phương thức dự thi: Thí sinh tự hoàn thiện bài thi môn Vẽ theo yêu cầu và gửi bài về Trường Đại học Hòa Bình qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường. Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

d) Thời gian nộp bài dự thi: Trước khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển 2 tuần Thí sinh phải hoàn thành và nộp bài thi Vẽ về Trường Đại học Hòa Bình để chấm và thông báo kết quả.

Thí sinh có thể sử dụng kết quả dự thi môn Vẽ năm 2023 tại các trường đại học khác (giấy báo điểm) để xét tuyển thay cho bài thi Vẽ tại Trường Đại học Hòa Bình.

9. Hình thức nhận ĐKXT:

a) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức thư phát chuyển phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Hòa Bình – Số 8, phố Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

b) Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa – Trường Đại học Hòa Bình, Số 4 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0237 375 7680 – 0911 984 422

c) Đăng ký và gửi hồ sơ trên website, trực tuyến hoặc email của Trường Đại học Hòa Bình http://daihochoabinh.edu.vn

d) Đăng ký trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Địa điểm tư vấn và nhận hồ sơ:

a) Trường Đại học Hòa Bình – Số 8 phố Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0247 1099 669 – 0981 969 288.

b) Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa – Trường Đại học Hòa Bình, Số 4 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0237 375 7680 – 0911 984 422

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.