Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tuyển sinh sau ĐH đợt 2 2017

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐH Quốc gia Hà Nội như sau

Quảng cáo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017. 

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

B. TUYỂN SINH THẠC SĨ

I. Danh mục các chuyên ngành tuyển sinh thạc sĩ

    TT

                                   Tên chuyên ngành  

                    Mã số

1.

Báo chí học  

60.32.01.01

2.

Báo chí học (định hướng ứng dụng)

60.32.01.01

3.

Châu Á học

60.31.06.01

4.

Chính trị học

60.31.02.01

5.

Chính trị học (định hướng ứng dụng)

60.31.02.01

6. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60.22.03.08

7.

Công tác xã hội

60.90.01.01

8.

Công tác xã hội (định hướng ứng dụng)

60.90.01.01

9.

Du lịch

QHX.M-02

10.

Hán - Nôm    

60.22.01.04

11.

Hồ Chí Minh học

60.31.02.04

12.

Khảo cổ học                                                             

60.22.03.17

13.

Khoa học quản lí

QHX.M-03

14.

Khoa học thông tin-thư viện

60.32.02.03

15.

Lí luận văn học                                                        

60.22.01.20

16.

Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình

60.21.02.31

17.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

60.22.03.15

18.

Lịch sử sử học và sử liệu học                                

60.22.03.16

19.

Lịch sử thế giới

60.22.03.11

20.

Lịch sử văn hóa Việt Nam

QHX.M-01

21.

Lịch sử Việt Nam                                        

60.22.03.13

22.

Lưu trữ học

60.32.03.01

23.

Lưu trữ học (định hướng ứng dụng)

60.32.03.01

24.

Ngôn ngữ học

60.22.02.40

25.

Nhân học                                          

60.31.03.02

26.

Quan hệ quốc tế

60.31.02.06

27.

Quản lí khoa học và công nghệ

60.34.04.12

28.

Quản lí khoa học và công nghệ (định hướng ứng dụng)

60.34.04.12

29.

Quản trị văn phòng

60.34.04.06

30.

Tâm lí học                

60.31.04.01

31.

Tâm lí học lâm sàng (định hướng ứng dụng)

QHX.M-04

32.

Tôn giáo học *

60.22.90.01

33.

Tôn giáo học (định hướng ứng dụng) *

60.22.90.01

34.

Triết học

60.22.03.01

35.

Văn học dân gian

60.22.01.25

36.

Văn học nước ngoài                        

60.22.02.45

37.

Văn học Việt Nam                                                   

60.22.01.21

38.

Việt Nam học

60.22.01.13

39.

Xã hội học                                                                

60.31.03.01

* Chuyên ngành Tôn giáo học định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng thực hiện phương thức xét tuyển riêng theo đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, không tổ chức thi tuyển theo nội dung thông báo tuyển sinh này.

II. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chưong trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng

a) Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo qui định;

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào  các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Báo chí học (định hướng ứng dụng); Công tác xã hội (đinh hướng ứng dụng); Du lịch; Quản trị văn phòng; Quản lý Khoa học và Công nghệ; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình; Tôn giáo học (định hướng ứng dụng) sau khi đã học bổ sung kiến thức theo qui định;

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a) Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp đối với các chuyên ngành đăng ký dự thi: Báo chí học, Khoa học Thông tin Thư viện, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam; Quản trị văn phòng và Du lịch

b) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với các đối tượng sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học một số ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Du lịch; Quản trị văn phòng, Quản lý Khoa học và Công nghệ, Tôn giáo học (định hướng ứng dụng)

3. Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

III. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.

1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

  • Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
  • Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
  • Con liệt sĩ;
  • Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
  • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Các đối tượng ưu tiên: phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo qui định  của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Năm 2017, việc đăng kí dự thi tuyển sinh thạc sĩ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thực hiện trực tuyến. Phần mềm đăng kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN.

Nhiệm vụ của thí sinh:

- Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/7/2017 đến 17h00 ngày 11/8/2017.

Theo thethaohangngay