Tuyển sinh sau đại học 2020, Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020