Đại học Thăng Long tuyển 295 chỉ tiêu bổ sung năm 2022

Trường Đại học Thăng Long vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022 tổng cộng 295 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo. Xem chi tiết dưới đây:

Đại học Thăng Long tuyển 295 chỉ tiêu bổ sung năm 2022

Theo TTHN