Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu năm 2022

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022 vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội 120 chỉ tiêu các ngành như sau:

Xét tuyển bổ sung Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022

Theo TTHN