Đại học Y Dược Hải Phòng xét tuyển bổ sung năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ Đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:

Đại học Y Dược Hải Phòng xét tuyển bổ sung năm 2022

Theo TTHN