Danh sách trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội 2022

Sau khi công bố điểm chuẩn, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào tất cả các ngành năm 2022.

Danh sách trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội 2022

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2022 XÁC NHẬN NHẬP HỌC
(Tính đến 8h20 ngày 19/9/2022)
           
STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Ngày nhập
1 24002643 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:28:26
2 25018656 NGUYỄN THỊ XUÂN XANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:40:49
3 21002701 LÊ CHÍ ĐẠT 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:42:31
4 28029027 MAI VĂN BÌNH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:45:18
5 16008404 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:47:31
6 17015503 LỤC VĂN LAM 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:50:18
7 10000696 HOÀNG VIỆT HẰNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:53:52
8 01083695 NGUYỄN THỊ TÂM TRANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:54:53
9 12001442 HỒ TUẤN HUY 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:58:37
10 21012525 BÙI PHƯƠNG DUYÊN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 06:58:38
11 26012368 NGUYỄN HỒNG NHUNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:01:09
12 01039270 DƯƠNG NGỌC LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:03:35
13 01051604 BÙI HẢI HÀ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:21:13
14 01074068 NGUYỄN QUỲNH CHÂM 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:22:22
15 09000184 LÝ THANH THÙY 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:23:03
16 21006319 VŨ PHƯƠNG THẢO 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:23:41
17 12010123 BÙI THỊ DUNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:28:14
18 01065380 KIỀU THỊ DIỆU LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:29:24
19 01051041 CAO HOÀNG BẠCH DƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:31:58
20 07000251 LƯU HỒNG NAM 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:34:10
21 01055899 LÊ NGỌC LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:35:40
22 01048109 TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:38:41
23 01076304 ĐỒNG QUẾ ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:39:52
24 01010323 NGUYỄN HẢI HÀ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:40:06
25 26011541 PHẠM THU HIỀN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:41:14
26 10000671 ĐẶNG HƯƠNG GIANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:42:09
27 12001869 NGUYỄN ĐĂNG TÙNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:42:56
28 28013906 NGUYỄN VĂN VIÊN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:43:57
29 23006559 NGUYỄN THANH THU 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:46:54
30 01060256 LÊ ANH QUÂN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:47:11
31 30014166 NGUYỄN THANH NHÃ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:47:12
32 03012617 HOÀNG PHÚ TRƯỜNG AN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:47:23
33 09006253 LƯƠNG HOÀNG CHIẾN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:48:09
34 01072016 VƯƠNG THU HƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:50:45
35 22007228 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:54:43
36 11001084 PHẠM PHAN HIỀN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:55:01
37 01071246 BÙI XUÂN TÙNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:55:15
38 21004786 NGUYỄN THỊ THU HÀ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:58:23
39 29003485 NGUYỄN PHẠM ANH THƯ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:59:20
40 16007555 NGUYỄN THỊ OANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 07:59:55
41 01058486 VŨ THỊ HUỆ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:00:35
42 01080684 ĐÀO THỊ HƯƠNG LY 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:09:18
43 25001028 ĐINH THU PHƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:11:36
44 62004433 LÊ HƯƠNG LAN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:14:47
45 30003152 PHAN THANH HOÀNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:18:14
46 09005366 VŨ THÙY LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:19:36
47 18018265 NGUYỄN TUỆ MINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:19:43
48 01038139 NGUYỄN HÀ TRÂM HẠNH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:19:58
49 16001692 TRẦN THỊ THÙY DUNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:20:57
50 23004838 NGUYỄN NGỌC HÀ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:24:09
51 09001517 HOÀNG NGỌC CHI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:29:35
52 22006942 NGUYỄN THÙY LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:35:25
53 62004528 TRẦN HOÀNG NHI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:42:11
54 28019118 NGUYỄN ĐỨC PHONG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:42:11
55 08001336 LƯƠNG HOÀNG YẾN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:47:35
56 28025505 NGUYỄN LÊ TÂM ĐAN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:49:24
57 21003246 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:53:41
58 21014784 PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 08:58:11
59 01047420 NGÔ ĐÌNH TÙNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:01:53
60 23001358 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:03:39
61 01029504 NGUYỄN THÚY HIỀN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:11:50
62 15014403 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:21:19
63 01088968 NGUYỄN THỊ CHÂM 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:22:52
64 12006805 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:24:50
65 12006768 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:28:12
66 01078979 NGUYỄN THỊ HẢI QUYÊN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:35:15
67 27009165 VŨ MAI HƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:38:18
68 14009756 ĐINH THỊ THU THỦY 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:39:47
69 01079139 VŨ THANH THẢO 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:41:16
70 01056812 NGUYỄN HỒNG ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:44:58
71 19009830 TRỊNH THỊ NỤ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:45:02
72 09001736 NGUYỄN THÀNH LONG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:50:29
73 23000167 LÊ NGUYÊN HOÀNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:58:58
74 01062498 LÝ QUỲNH TRANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 09:59:28
75 13007345 ĐÀO HÀ VI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:01:33
76 16012663 ĐOÀN MINH VY 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:01:42
77 01072809 ĐÀO HẠNH NGÂN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:01:45
78 01068885 TẠ QUÝ QUỲNH MAI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:04:10
79 14009779 NGUYỄN QUỲNH TRANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:04:39
80 24007226 TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:06:41
81 25013789 PHẠM THỊ HIỀN LƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:12:35
82 19005340 NGUYỄN DUY CÔNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:17:12
83 01096928 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:28:13
84 10004271 ĐẶNG ĐỨC TOÀN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:28:31
85 13006305 HÀ LINH CHI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:33:14
86 12004443 LẠI XUÂN TÙNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:40:32
87 10001136 PHÙNG THỊ THU TRANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:46:15
88 29016518 PHẠM GIA HÙNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:50:55
89 01027517 TẠ PHƯƠNG LINH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:52:26
90 10000989 LÊ MINH QUANG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:53:10
91 26008587 HÀ PHƯƠNG ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:54:46
92 23000795 TRẦN QUỲNH MAI ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:54:50
93 01050217 HOÀNG ĐỨC ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:57:00
94 25001428 VŨ THỊ VIỆT HÀ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 10:58:05
95 01059717 PHẠM HỒNG MINH NGÂN 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:08:04
96 26015490 NGUYỄN THÁI DŨNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:09:00
97 12004383 TRẦN ANH THƯ 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:10:50
98 25009741 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:11:57
99 01012178 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:15:06
100 03016392 BÙI HỒ ANH 7210403 Thiết kế đồ họa 18/09/2022 11:22:36

>> XEM DANH SÁCH HƠN 2000 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI 2022 TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.