Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh năm 2014 khối A1, D tất cả các mã đề: 426, 358, 513, 628, 741, 863 ... do các thầy cô giáo giải và đáp án của Bộ Giáo dục được Tin.Tuyensinh247 cập nhật nhanh nhất.

Chiều nay 15/7/2014, các thí sinh khối A1, D tiếp tục với môn thi thứ 2 trong đợt tuyển sinh CĐ năm 2014. 

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 90 phút.

Xem thêm: Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014

Danh sách mã đề: 426, 358, 513, 628, 741, 863

Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐT năm 2014 - Mã đề 358
1 C 17 B 33 B 49 A 65 B
2 A 18 A 34 A 50 D 66 B
3 D 19 D 35 A 51 A 67 D
4 D 20 B 36 D 52 B 68 B
5 B 21 C 37 C 53 C 69 A
6 C 22 D 38 D 54 B 70 C
7 A 23 B 39 C 55 C 71 C
8 C 24 A 40 C 56 D 72 C
9 C 25 A 41 A 57 D 73 A
10 D 26 D 42 D 58 C 74 D
11 A 27 C 43 B 59 A 75 D
12 B 28 A 44 D 60 D 76 B
13 C 29 A 45 B 61 D 77 A
14 A 30 B 46 D 62 B 78 A
15 A 31 C 47 B 63 C 79 B
16 B 32 C 48 B 64 D 80 C
Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐTnăm 2014 - Mã đề 426
1 A 17 A 33 D 49 A 65 A
2 A 18 D 34 D 50 D 66 B
3 C 19 C 35 D 51 D 67 B
4 D 20 B 36 C 52 A 68 D
5 B 21 D 37 D 53 D 69 A
6 A 22 B 38 A 54 C 70 D
7 C 23 B 39 A 55 B 71 D
8 B 24 A 40 A 56 A 72 A
9 B 25 C 41 B 57 B 73 C
10 D 26 B 42 A 58 C 74 A
11 B 27 C 43 C 59 C 75 C
12 C 28 A 44 C 60 A 76 C
13 D 29 B 45 D 61 C 77 C
14 D 30 C 46 B 62 B 78 D
15 D 31 D 47 A 63 A 79 B
16 B 32 B 48 C 64 B 80 C
Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐTnăm 2014 - Mã đề 513
1 D 17 A 33 C 49 D 65 A
2 A 18 B 34 B 50 C 66 C
3 B 19 B 35 B 51 A 67 D
4 A 20 D 36 D 52 C 68 B
5 D 21 B 37 C 53 D 69 D
6 D 22 D 38 A 54 A 70 B
7 A 23 C 39 B 55 A 71 D
8 D 24 A 40 C 56 B 72 C
9 D 25 B 41 A 57 A 73 A
10 B 26 D 42 C 58 A 74 A
11 B 27 D 43 B 59 C 75 A
12 C 28 A 44 A 60 C 76 B
13 B 29 D 45 C 61 C 77 C
14 B 30 D 46 C 62 D 78 A
15 C 31 C 47 A 63 D 79 B
16 D 32 C 48 B 64 C 80 B
Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐTnăm 2014 - Mã đề 628
1 C 17 B 33 B 49 A 65 C
2 B 18 A 34 D 50 D 66 A
3 C 19 C 35 A 51 C 67 A
4 A 20 C 36 B 52 A 68 B
5 A 21 C 37 C 53 C 69 C
6 B 22 B 38 D 54 B 70 B
7 D 23 D 39 B 55 D 71 B
8 A 24 D 40 C 56 B 72 C
9 C 25 A 41 D 57 C 73 B
10 D 26 B 42 B 58 A 74 D
11 B 27 C 43 D 59 A 75 A
12 A 28 D 44 C 60 D 76 A
13 B 29 A 45 B 61 D 77 A
14 D 30 B 46 A 62 C 78 D
15 A 31 D 47 C 63 C 79 D
16 A 32 D 48 B 64 C 80 D
Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐTnăm 2014 - Mã đề 741
1 C 17 B 33 B 49 A 65 B
2 A 18 B 34 A 50 B 66 B
3 B 19 B 35 D 51 A 67 C
4 D 20 D 36 B 52 D 68 D
5 C 21 D 37 C 53 C 69 A
6 C 22 D 38 B 54 C 70 A
7 A 23 C 39 B 55 B 71 C
8 C 24 A 40 B 56 A 72 B
9 B 25 D 41 D 57 D 73 C
10 A 26 B 42 D 58 C 74 A
11 D 27 C 43 C 59 D 75 B
12 D 28 B 44 C 60 D 76 A
13 C 29 D 45 D 61 C 77 A
14 B 30 D 46 C 62 B 78 A
15 A 31 A 47 C 63 A 79 A
16 C 32 A 48 D 64 A 80 D
Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của Bộ GD&ĐTnăm 2014 - Mã đề 863
1 B 17 D 33 C 49 A 65 A
2 D 18 D 34 B 50 A 66 C
3 C 19 B 35 B 51 D 67 A
4 A 20 B 36 D 52 A 68 A
5 D 21 C 37 C 53 C 69 D
6 A 22 A 38 B 54 B 70 C
7 C 23 C 39 B 55 D 71 B
8 A 24 D 40 A 56 D 72 D
9 C 25 A 41 B 57 D 73 A
10 B 26 C 42 B 58 C 74 C
11 C 27 C 43 A 59 C 75 D
12 D 28 C 44 D 60 A 76 B
13 B 29 C 45 B 61 B 77 A
14 D 30 B 46 B 62 B 78 B
15 D 31 A 47 A 63 C 79 D
16 A 32 D 48 D 64 C 80 A


Theo Thethaohangngay