Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa năm 2014 khối A, B tất cả các mã đề: 248, 475, 526, 691, 729, 951 được thầy cô giáo giải ngay khi kết thúc bài thi.

Sau khi làm bài thi môn Toán sáng nay, các sĩ tử khối A, B chiều nay tiếp tục làm bài thi môn Hóa. Cũng như đề thi Đại học, đề thi cao đẳng môn Hóa cũng bao gồm 50 câu với thời gian làm bài 180 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Theo như nhận xét đề thi môn Toán sáng nay thì đề thi khá đơn giản, đa số câu hỏi đều thuộc chương trình lớp 12. Riêng một câu thuộc chương trình lớp 10 cũng không khó. Vì vậy, thí sinh có học lực trung bình có thể đạt được điểm 7. Đề thi cao đẳng được đánh giá là dễ như đề thi tốt nghiệp. Hy vọng đề thi môn Hóa chiều nay cũng đơn giản như đề thi môn Toán.

>>> Xem thêm: Đáp án đề thi cao đẳng môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014

Danh sách mã đề thi môn Hóa: 248, 475, 526, 691, 729, 951

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014  của Bộ GD&ĐT - Mã đề 248
1 A 11 D 21 C 31 D 41 A
2 D 12 D 22 B 32 A 42 B
3 C 13 B 23 A 33 D 43 B
4 C 14 D 24 C 34 C 44 A
5 C 15 A 25 C 35 B 45 B
6 B 16 B 26 D 36 B 46 D
7 D 17 D 27 A 37 B 47 C
8 A 18 D 28 D 38 A 48 A
9 C 19 C 29 C 39 B 49 C
10 D 20 A 30 A 40 B 50 B
Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 951
1 C 11 C 21 B 31 D 41 D
2 D 12 C 22 A 32 A 42 A
3 B 13 B 23 D 33 D 43 A
4 D 14 C 24 B 34 C 44 D
5 D 15 B 25 B 35 C 45 A
6 C 16 B 26 A 36 D 46 C
7 D 17 A 27 C 37 B 47 A
8 A 18 C 28 D 38 B 48 C
9 B 19 A 29 C 39 B 49 A
10 A 20 D 30 B 40 A 50 A
Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 729
1 D 11 C 21 A 31 D 41 C
2 A 12 B 22 A 32 B 42 D
3 C 13 A 23 C 33 C 43 B
4 A 14 A 24 C 34 C 44 D
5 B 15 D 25 A 35 C 45 A
6 D 16 B 26 D 36 A 46 C
7 B 17 B 27 D 37 B 47 D
8 B 18 B 28 C 38 B 48 B
9 A 19 B 29 A 39 A 49 D
10 B 20 C 30 C 40 D 50 D
Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 475
1 B 11 B 21 A 31 C 41 A
2 C 12 D 22 B 32 D 42 B
3 D 13 D 23 A 33 A 43 D
4 D 14 C 24 C 34 C 44 C
5 C 15 A 25 D 35 B 45 A
6 B 16 A 26 B 36 B 46 B
7 A 17 C 27 D 37 D 47 B
8 C 18 A 28 D 38 A 48 B
9 B 19 C 29 C 39 C 49 C
10 D 20 A 30 D 40 A 50 C
Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 526
1 C 11 D 21 C 31 A 41 D
2 D 12 C 22 B 32 B 42 A
3 B 13 A 23 A 33 B 43 B
4 B 14 D 24 C 34 A 44 A
5 C 15 B 25 B 35 B 45 D
6 C 16 A 26 D 36 D 46 C
7 A 17 B 27 D 37 D 47 D
8 A 18 D 28 D 38 C 48 C
9 A 19 D 29 C 39 A 49 A
10 B 20 C 30 B 40 C 50 D

Theo Thethaohangngay