Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A,B năm 2014 - mã đề 951

Xem chi tiết đáp án đề thi môn Hóa cao đẳng năm 2014 mã đề 951 của thầy cô giáo và Bộ GD&ĐT Tuyensinh247 cập nhật dưới đây.

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014 - mã đề 951

dangcapnhat

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B của Bộ GD&ĐT năm 2014 - mã đề 951

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 951
1 C 11 C 21 B 31 D 41 D
2 D 12 C 22 A 32 A 42 A
3 B 13 B 23 D 33 D 43 A
4 D 14 C 24 B 34 C 44 D
5 D 15 B 25 B 35 C 45 A
6 C 16 B 26 A 36 D 46 C
7 D 17 A 27 C 37 B 47 A
8 A 18 C 28 D 38 B 48 C
9 B 19 A 29 C 39 B 49 A
10 A 20 D 30 B 40 A 50 A

 

Nhận ngay đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2014 mã đề 951 của Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)HOA(dấu cách)951 gửi 8712

Theo Thethaohangngay