Đáp án đề thi môn Anh khối A1 của Bộ GD&ĐT năm 2014

Đã có đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 tất cả các mã đề: 473, 973, 163, 712, 285, 842 chính xác của Bộ Giáo dục và đào tạo công bố vào chiều ngày 5/7/2014.

Đề thi môn tiếng Anh năm 2014 khối A1 được giáo viên đánh là nội dung bài đọc hiểu và các từ vựng trong đề thi tiếng Anh năm nay đều thuộc lĩnh vực khoa hoc, phù hợp với khối ngành khoa học kỹ thuật mà thí sinh đã lựa chọn. Với đề thi này, học sinh khá giỏi có thể đạt 8 điểm.

Đề thi môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Danh sách các mã đề môn Anh: 473, 973, 163, 712, 285, 842

Tải về Đề thi và đáp án môn tiếng anh khối A1

Các em chú ý điểm thi đại học 2014 dự kiến ngày 17/7 sẽ bắt đầu công bố các em thường xuyên theo dõi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html để xem điểm thi nhanh nhất.

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT- Tất cả các mã đề 

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163
1  A 17  B 33  A 49  A 65  B
2 18  B 34  A 50  D 66  A
3 19  D 35  B 51  D 67  C
4 20  D 36  D 52  A 68  B
5 21  A 37  C 53  C 69  D
6 22  D 38  C 54  A 70  B
7  A 23  B 39  A 55  C 71  A
8 24  A 40  C 56  C 72  C
9 25  B 41  B 57  D 73  C
10 26  D 42  C 58  C 74  D
11  B 27  C 43  D 59  A 75  D
12 28  B 44  A 60  D 76  D
13 29  C 45  B 61  C 77  B
14 30  B 46  A 62  D 78  B
15  C 31  D 47  C 63  C 79  A
16  B 32  A 48  C 64  C 80  D

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 285

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 285
1 A 17 B 33 A 49 A 65 B
2 B 18 B 34 A 50 D 66 A
3 D 19 D 35 B 51 D 67 C
4 B 20 D 36 D 52 A 68 B
5 C 21 A 37 C 53 C 69 D
6 B 22 D 38 C 54 A 70 B
7 A 23 B 39 A 55 C 71 A
8 A 24 A 40 C 56 C 72 C
9 D 25 B 41 B 57 D 73 C
10 A 26 D 42 C 58 C 74 D
11 B 27 C 43 D 59 A 75 D
12 A 28 B 44 A 60 D 76 D
13 D 29 C 45 B 61 C 77 B
14 B 30 B 46 A 62 D 78 B
15 C 31 D 47 C 63 C 79 A
16 B 32 A 48 C 64 C 80 D

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 473

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 473
1 B 17 C 33 A 49 B 65 A
2 C 18 B 34 A 50 B 66 A
3 C 19 D 35 A 51 C 67 C
4 A 20 B 36 A 52 B 68 D
5 A 21 A 37 D 53 C 69 B
6 B 22 A 38 B 54 B 70 C
7 A 23 A 39 D 55 C 71 D
8 B 24 D 40 D 56 C 72 B
9 B 25 D 41 A 57 C 73 A
10 D 26 C 42 C 58 A 74 B
11 C 27 C 43 A 59 C 75 B
12 D 28 B 44 B 60 D 76 C
13 A 29 C 45 D 61 D 77 A
14 D 30 B 46 D 62 D 78 C
15 D 31 B 47 B 63 C 79 D
16 D 32 A 48 D 64 C 80 A

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 712

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 712
1 C 17 D 33 A 49 C 65 D
2 A 18 C 34 C 50 A 66 D
3 A 19 A 35 D 51 D 67 C
4 D 20 A 36 C 52 B 68 B
5 C 21 B 37 B 53 B 69 A
6 D 22 A 38 D 54 C 70 C
7 B 23 B 39 B 55 C 71 B
8 A 24 C 40 B 56 A 72 A
9 A 25 D 41 B 57 D 73 B
10 A 26 B 42 A 58 C 74 A
11 C 27 C 43 A 59 C 75 B
12 C 28 D 44 D 60 A 76 D
13 D 29 B 45 B 61 B 77 D
14 A 30 C 46 C 62 A 78 D
15 D 31 B 47 C 63 A 79 D
16 D 32 B 48 B 64 C 80 D

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 842

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 842
1 A 17 A 33 B 49 D 65 C
2 C 18 C 34 A 50 B 66 D
3 C 19 B 35 C 51 A 67 A
4 D 20 A 36 D 52 B 68 B
5 A 21 C 37 A 53 B 69 C
6 D 22 A 38 D 54 D 70 D
7 A 23 D 39 D 55 A 71 B
8 A 24 D 40 D 56 C 72 B
9 B 25 C 41 C 57 D 73 D
10 B 26 B 42 C 58 B 74 C
11 C 27 A 43 B 59 A 75 C
12 C 28 D 44 C 60 A 76 A
13 D 29 B 45 B 61 B 77 A
14 B 30 A 46 D 62 C 78 D
15 C 31 C 47 B 63 B 79 A
16 B 32 C 48 A 64 D 80 D

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 973

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 973
1 D 17 D 33 B 49 A 65 B
2 A 18 B 34 B 50 B 66 A
3 C 19 D 35 B 51 B 67 D
4 B 20 C 36 C 52 D 68 A
5 C 21 D 37 C 53 D 69 C
6 B 22 A 38 A 54 D 70 A
7 A 23 A 39 A 55 B 71 A
8 C 24 D 40 D 56 B 72 D
9 C 25 D 41 A 57 C 73 A
10 C 26 B 42 D 58 C 74 C
11 A 27 B 43 B 59 B 75 A
12 A 28 B 44 C 60 D 76 C
13 D 29 B 45 D 61 C 77 B
14 D 30 D 46 C 62 A 78 B
15 A 31 C 47 A 63 A 79 B
16 C 32 C 48 C 64 D 80 D


Theo thethaohangngay

Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối A1