Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ Giáo dục

Chiều 5/7, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án đề thi lý khối A, A1 năm 2014 tất cả các mã đề:319, 746, 493, 692, 259, 825.

Quảng cáo

Đề thi ĐH môn Lý năm nay được đánh giá là dàn trải toàn chương trình nhưng không đánh đố. Thí sinh học lực trung bình khá có thể đạt được 7 điểm. Đề thi này có khoảng 19 câu dễ. Khó nhất là câu số 2 và 5 vì đòi hỏi TS phải có khả năng đọc được đồ thị mới giải được.

Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đề thi gồm 6 mã đề: 319, 746, 493, 692, 259, 825 (Đáp án của bộ GD&ĐT xem phía dưới)

Tải về đề thi và đáp án đề thi môn Vật Lý khối A,A1 tất cả các mã đề 

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 259

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 259
1 C 11 A 21 A 31 C 41 C
2 A 12 D 22 A 32 D 42 D
3 D 13 D 23 B 33 D 43 A
4 A 14 D 24 B 34 A 44 D
5 C 15 B 25 C 35 B 45 A
6 D 16 A 26 C 36 C 46 C
7 C 17 D 27 B 37 A 47 C
8 B 18 B 28 B 38 D 48 C
9 B 19 C 29 A 39 B 49 B
10 B 20 A 30 C 40 D 50 C

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 319

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 319
1 C 11 A 21 D 31 B 41 B
2 B 12 B 22 A 32 C 42 D
3 B 13 D 23 B 33 C 43 D
4 D 14 B 24 A 34 C 44 A
5 B 15 B 25 A 35 D 45 C
6 D 16 D 26 A 36 B 46 B
7 C 17 C 27 C 37 A 47 A
8 A 18 B 28 C 38 B 48 A
9 A 19 D 29 B 39 C 49 C
10 A 20 C 30 D 40 D 50 D

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 493

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 493
1 D 11 A 21 B 31 B 41 C
2 B 12 B 22 D 32 B 42 A
3 B 13 C 23 B 33 D 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 C
5 A 15 C 25 B 35 A 45 A
6 D 16 A 26 D 36 A 46 C
7 D 17 B 27 B 37 D 47 D
8 B 18 D 28 C 38 B 48 C
9 C 19 A 29 C 39 D 49 D
10 C 20 C 30 C 40 D 50 D

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 692

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 692
1 A 11 B 21 A 31 A 41 C
2 B 12 D 22 C 32 B 42 B
3 A 13 B 23 C 33 D 43 B
4 A 14 A 24 C 34 C 44 C
5 C 15 A 25 B 35 D 45 C
6 A 16 D 26 D 36 B 46 A
7 D 17 B 27 A 37 A 47 B
8 D 18 C 28 C 38 D 48 B
9 D 19 B 29 D 39 C 49 B
10 D 20 C 30 A 40 B 50 D

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 746

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 746
1 D 11 C 21 D 31 A 41 C
2 B 12 B 22 B 32 C 42 D
3 D 13 A 23 C 33 B 43 C
4 B 14 C 24 C 34 C 44 B
5 D 15 A 25 A 35 A 45 B
6 A 16 B 26 B 36 D 46 A
7 C 17 B 27 D 37 A 47 A
8 C 18 A 28 A 38 B 48 A
9 A 19 C 29 D 39 C 49 D
10 C 20 D 30 B 40 D 50 D

Đáp án đề thi môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 825

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 825
1 D 11 C 21 C 31 D 41 D
2 A 12 D 22 D 32 B 42 D
3 B 13 C 23 D 33 A 43 B
4 A 14 B 24 C 34 C 44 D
5 B 15 A 25 A 35 A 45 D
6 D 16 A 26 C 36 D 46 B
7 A 17 B 27 B 37 B 47 B
8 D 18 C 28 C 38 A 48 B
9 B 19 A 29 D 39 C 49 C
10 A 20 C 30 A 40 B 50 C

Dự kiến thời gian công bố Diem thi dai hoc 2014 từ ngày 17-18/7/2014 trên Diemthi.tuyensinh247.com

Theo thethaohangngay