Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 973

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 973 của bộ GD&ĐT dưới đây.

Đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973

 DE thi va dap an de thi mon anh khoi a1 nam 2014

Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 973
1 D 17 D 33 B 49 A 65 B
2 A 18 B 34 B 50 B 66 A
3 C 19 D 35 B 51 B 67 D
4 B 20 C 36 C 52 D 68 A
5 C 21 D 37 C 53 D 69 C
6 B 22 A 38 A 54 D 70 A
7 A 23 A 39 A 55 B 71 A
8 C 24 D 40 D 56 B 72 D
9 C 25 D 41 A 57 C 73 A
10 C 26 B 42 D 58 C 74 C
11 A 27 B 43 B 59 B 75 A
12 A 28 B 44 C 60 D 76 C
13 D 29 B 45 D 61 C 77 B
14 D 30 D 46 C 62 A 78 B
15 A 31 C 47 A 63 A 79 B
16 C 32 C 48 C 64 D 80 D

Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 973 từ bộ GD&ĐT về điện thoại

Soạn tin: DADB A1 ANH 973 gửi 8712 

Theo thethaohangngay

Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối A1