Đáp án đề thi môn Hóa cao đẳng khối A,B năm 2014 - mã đề 475

Tham khảo đáp án đề thi môn Hóa Cao đẳng năm 2014 - mã đề 475 của thầy cô dưới đây.

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014 - mã đề 475

dangcapnhat

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B của Bô GD&ĐT năm 2014 - mã đề 475

 

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 475
1 B 11 B 21 A 31 C 41 A
2 C 12 D 22 B 32 D 42 B
3 D 13 D 23 A 33 A 43 D
4 D 14 C 24 C 34 C 44 C
5 C 15 A 25 D 35 B 45 A
6 B 16 A 26 B 36 B 46 B
7 A 17 C 27 D 37 D 47 B
8 C 18 A 28 D 38 A 48 B
9 B 19 C 29 C 39 C 49 C
10 D 20 A 30 D 40 A 50 C

 

Nhận ngay đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2014 mã đề 475 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)HOA(dấu cách)475 gửi 8712 

Theo Thethaohangngay