Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ Giáo dục

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ Giáo dục chính thức. Đáp án đề thi đại học môn Hóa các mã đề: 259, 357, 468, 596, 825, 973.

Quảng cáo

Chiều tối nay, 5/7/2014 bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án đề thi chính thức môn Hóa kỳ thi tuyển sinh đại học khối A năm 2014.

Tải về đề thi và đáp án tất cả các mã đề môn hóa khối A

Tham khảo đáp án mã đề 259 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 259 chính thức của bộ GD&DT
1 C 11 B 21 D 31 A 41 A
2 C 12 B 22 A 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 B 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 D 35 D 45 D
6 B 16 D 26 C 36 C 46 A
7 D 17 B 27 A 37 D 47 B
8 C 18 D 28 D 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 A 30 B 40 D 50 B

 Đề thi môn Hóa khối A mã đề 259De thi mon hoa ma de 259 trang 1

 

De thi mon hoa ma de 259 trang 2


De thi mon hoa ma de 259 trang 3

De thi mon hoa ma de 259 trang 4

Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 357
1 D 11 B 21 B 31 C 41 D
2 A 12 D 22 A 32 A 42 D
3 C 13 A 23 B 33 B 43 A
4 B 14 D 24 A 34 D 44 C
5 B 15 A 25 A 35 A 45 A
6 D 16 B 26 B 36 B 46 C
7 B 17 B 27 C 37 C 47 C
8 D 18 C 28 B 38 A 48 D
9 C 19 D 29 A 39 D 49 D
10 B 20 C 30 B 40 C 50 C


Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 468
1 A 11 B 21 B 31 B 41 A
2 B 12 A 22 A 32 D 42 A
3 B 13 B 23 B 33 C 43 D
4 D 14 D 24 C 34 C 44 D
5 B 15 C 25 C 35 C 45 C
6 D 16 D 26 A 36 A 46 C
7 A 17 D 27 B 37 B 47 C
8 A 18 D 28 C 38 D 48 B
9 A 19 C 29 A 39 C 49 C
10 D 20 B 30 C 40 D 50 A


Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 596
1 B 11 D 21 A 31 A 41 A
2 D 12 D 22 D 32 B 42 C
3 C 13 B 23 D 33 D 43 A
4 A 14 D 24 D 34 B 44 A
5 A 15 C 25 B 35 C 45 B
6 B 16 A 26 B 36 D 46 A
7 B 17 D 27 B 37 C 47 A
8 B 18 C 28 C 38 A 48 A
9 D 19 C 29 C 39 C 49 D
10 B 20 A 30 C 40 A 50 C


Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 825
1 A 11 A 21 D 31 D 41 D
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 B 13 C 23 B 33 C 43 D
4 D 14 D 24 A 34 D 44 B
5 B 15 B 25 D 35 D 45 A
6 A 16 B 26 D 36 B 46 B
7 C 17 A 27 B 37 A 47 C
8 D 18 B 28 D 38 A 48 C
9 C 19 C 29 C 39 C 49 A
10 B 20 A 30 A 40 C 50 C


Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 973
1 B 11 A 21 D 31 A 41 C
2 B 12 D 22 D 32 C 42 B
3 B 13 B 23 C 33 B 43 D
4 A 14 C 24 A 34 B 44 C
5 B 15 D 25 B 35 C 45 A
6 C 16 D 26 C 36 C 46 A
7 A 17 B 27 A 37 C 47 B
8 B 18 C 28 D 38 D 48 C
9 B 19 D 29 D 39 A 49 A
10 A 20 A 30 D 40 D 50 C

 

Xem thông tin, thời gian  và tra cứu điểm thi đại học năm 2014 tại: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html và điểm chuẩn năm 2013, 2014:  http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan.html 

Theo thethaohangngay

Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối A