Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 825

Cập nhật đề thi và đáp án môn Hóa khối A năm 2014 mã đề 825 của bộ GD&ĐT.

Đã có đáp án và đề thi chính thức của bộ GD&ĐT

Đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 825

Đáp án đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 825

Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 825 của bộ GD&ĐT
1 A 11 A 21 D 31 D 41 D
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 B 13 C 23 B 33 C 43 D
4 D 14 D 24 A 34 D 44 B
5 B 15 B 25 D 35 D 45 A
6 A 16 B 26 D 36 B 46 B
7 C 17 A 27 B 37 A 47 C
8 D 18 B 28 D 38 A 48 C
9 C 19 C 29 C 39 C 49 A
10 B 20 A 30 A 40 C 50 C

Soạn tin:  DADB A HOA 825 gửi 8712 Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 825 về điện thoại.

Theo thethaohangngay


Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối A