Đề ôn thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM phần Ngôn ngữ (số 7)

Cập nhật mới nhất phía dưới đề ôn thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM phần Ngôn ngữ (số 7), các em cùng tham khảo.

>>> TẢI ĐỀ THI THỬ ĐGNL PHẦN NGÔN NGỮ TẠI ĐÂY

PHẦN 1. NGÔN NGỮ

1.1.TIẾNG VIỆT

Câu 1. Chọn từ đúng dưới đây điền vào chỗ trống: “Ăn một bát…, chạy ba quãng…”.

A. Cháo/đường.

B. Cơm/đồng.

C. Cháo/đồng.

D. Cơm/đường.

Câu 2.  

“Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa

Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi

Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời

Khách không ở, lòng em cô độc quá

Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả

Tay em đây mời khách ngả đầu say

Đây rượu nồng. Và hồn của em đây

Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử”

(Lời kỹ nữ – Xuân Diệu)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:

A. Thất ngôn bát cú.

B. Song thất lục bát.

C. Tám chữ.

D. Lục bát.

Câu 3.  Đọc đoạn trích trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” sau và cho biết câu “Đòi một cái máng thật à?” thuộc kiểu câu nào?

Con cá vàng trả lời:

-  Ông lão ơi! Đừng băng khoăn nữa. Cứ về đi. Tôi sẽ giúp ông. Ông sẽ có một cái máng mới. Ông lão về đến nhà thì mụ vợ đã có một cái máng mới thật. Nhưng mụ lại quát to hơn:

-  Đồ ngu! Đòi một cái máng thật à? Một cái máng thì thấm váo đâu! Đi tìm lại con cá vàng và đòi lại một cái nhà rộng.

(A. Pu-skin kể, theo bản dịch của Vũ Đình Liên và Lê Trí Viễn)

A. Câu cầu khiến.

B. Câu nghi vấn

C. Câu trần thuật.

D. Câu cảm thán.

Câu 4. Điền vào chỗ trống:

“Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch, chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

………………………………………”

(Bác ơi! – Tố Hữu)

A. Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

B. Hơn tượng đồng phơi những lối về.

C. Hơn tượng đồng phơi những lối ra.

D. Hơn tượng đồng phơi những lối đi.

Câu 5. Kịch là gì?

A. Là một môn nghệ thuật sân khấu, một trong ba phương thức phản ánh hiện thực của văn học.

B. Là sự kết hợp giữa 2 yếu tố bi và hài kịch.

C. Là một thể loại thơ ca, sự kịch tính được đối chiếu với các giai thoại sử thi và thơ ca.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 6. Người ta dựa vào đâu để đặt tên cho hành động nói?

A. Ý nghĩa của hành động nói.

B. Mục đích của hành động nói.

C. Quan hệ giữa người nói và người nghe.

D. Nội dung của hành động nói.

Câu 7. Tập thơ “Nhật ký trong tù” do Hồ Chí Minh sáng tác, tên tập thơ trong từ Hán Việt là gì?

A. Ngục tại nhật ký.

B. Khổ sai nhật ký.

C. Trung ngục nhật ký.

D. Ngục trung nhật ký.

Câu 8. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (...):

“Anh nghèo (...) cười mai mỉa

Được mất hơn thua... quá rõ mà.”

(Được gì và mất chi – Dương Tuấn)

A. Ngặt nghẹo

B. Ngặt nghẽo

C. Ngặt nghèo

D. Ngặt

Câu 9. Đâu không phải nội dung của hai câu thơ bên dưới?

“Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”

 (Vội vàng – Xuân Diệu)

A. Nhà thơ bỗng hoài xuân, tiếc xuân khi mua xuân chỉ vừa bắt đầu

B. Nhà thơ cảm nhận rõ bước đi của thời gian trong hơi thở của trời đất

C. Sự bâng khuân tiếc nuối khi nhận ra giới hạn của cuộc đời

D. Tình yêu cuồng nhiệt, đắm say muốn chiếm đoạt tất cả hương vị cuộc đời

Câu 10. Đoạn thơ dưới đây thuộc thể thơ nào?

“Sóng gợn Tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng”

(Tràng Giang – Huy Cận)

A. Tự do

B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. 7 tiếng

D. 4 dòng

Câu 11. Những câu nào dưới đây mắc lỗi:

I. Nghệ thuật so sánh của tác giả đã làm nổi bật sự hi sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam

II. Với anh một con người luôn hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác

III. Diện mạo của một nền văn học Việt Nam giàu tính truyền thống và hiện đại là một chân dung đang hình thành

IV. Ở Châu Úc, diện tích trồng ngô giảm một nửa, nhưng năng suất lại tăng gấp đôi

A. I và III

B. II và IV

C. I và IV

D. II và III

Câu 12. Câu “Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều” là câu:

A. Thiếu chủ ngữ

B. Thiếu vị ngữ

C. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ

D. Câu sai logic

Câu 13. “Tí tẹo” là từ láy:

A. Láy tiếng

B. Láy cả âm lẫn vần

C. Láy âm đầu

D. Láy vần

Câu 14. Xác định đại từ có trong hai câu sau:

“ Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng người”

(Việt Bắc – Tố Hữu)

A. Mình, ta

B. Hoa, người

C. Nhớ

D. Về

Câu 15. Đoạn thơ dưới đây sử dụng kiểu điệp ngữ nào?

“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”

(Bếp lửa – Bằng Việt)

A. Điệp ngữ cách quãng

B. Điệp ngữ nối tiếp

C. Điệp ngữ chuyển tiếp

D. Cả B và C đều đúng

Dựa vào các thông tin được cung cấp dƣi đây để tr li các câu t 16 đến 20

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về!

Ôi những cánh đồng quê chảy máu

Dây thép gai đâm nát trời chiều

Những đêm dài hành quân nung nấu

Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.

Từ những năm đau thương chiến đấu

Ðã ngời lên nét mặt quê hương

Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu

Ðã bật lên những tiếng căm hờn

(Trích Đất nước – Nguyễn Đình Thi)

Câu 16. Hãy cho biết thể loại của bài thơ?

A. Thơ bảy chữ

B. Thơ tự do

C. Thơ tám chữ

D. Thơ cổ thể

Câu 17. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ

A. Trong kháng chiến chống Pháp

B. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp

C. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ

D. Trước Cách mạng tháng Tám

Câu 18.  “Dây thép gai đâm nát trời chiều” là biện pháp nghệ thuật gì?

A. Nhân hóa

B. Ẩn dụ

C. Hoán dụ.

D. Nhân hóa và ẩn dụ

Câu 19. Ý nghĩa của đoạn thơ: “Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất – Những buổi ngày xưa vọng nói về.”

A. Lịch sử truyền thống bất khuất của dân tộc vẫn luôn vang vọng lại đến thế hệ sau.

B. Những câu chuyện kể mà tác giả nghe ở chiến khu.

C. Kỉ niệm thời thơ ấu của tác giả

D. Âm thanh của thiên nhiên, của đất nước.

Câu 20. Tâm trạng chung của tác giả qua đoạn trích

A. Niềm yêu thương, tự hào về quê hương

B. Xót thương cho đất nước trước tình cảnh chiến tranh

C. Nỗi căm hờn giặc xâm lược

D. Tất cả đều đúng

 

1.2.TIẾNG ANH

Questions 21 - 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Câu 21. If he didn’t come to the party, he                     _ her.

A. can’t meet

B. could meet

C. couldn’t meet

D. hadn’t met

Câu 22. People should try to                 an effort to save for the future.

A. make

B. do

C. try

D. get

Câu 23.                   for years, Mr.Bean now can fight off multiple attackers.

A. Being trained

B. Train

C. Have been trained

D. Having been trained

Câu 24. I still enjoy the weeked            the weather.

A. even

B. despite

C. in sptite

D. although

Câu 25. Our teacher would rather               .

A. us not chat

B. we didn’t chat

C. we not chat

D. Not chat

Questions 26 - 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

Câu 26. According to SpaceX’s vision, many peoples will have left to Mars by 2080. 

A. According to

B. vision

C. peoples

D. left to

Câu 27. The bacteria have evolved to use hydrogen sulfide instead of sunlight for the energy that drives their metabolic processes, and hydrothermal venting is the source of the chemical soup necessary to support it.

A. of

B. their

C. is

D. it

Câu 28. As the carbon dioxide level in Earth’s atmosphere rises, the worlds oceansabsorb more carbon dioxide.

A. As

B. in

C. rises

D. worlds oceans

Câu 29. During an underwater eruption, steam quickly condenses and leaves only carbon dioxide bubbles and droplets of molten sulfur. This means that the water near Rota-1 is more acidic than that of stomach acid.

A. leaves only

B. of

C. acidic

D. that of stomach

Câu 30. While fare-free policies do increase ridership, but they have not been found to be an effective way to addresstraffic problems.

A. do

B. ridership, but

C. been found

D. address

Questions 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?

Câu 31: St Nicholas' Church has been granted more than £130,000 by English Heritage to repair the .................. building.

A. Weather-beaten

B. Contemporary

C. Under the weather

D. Chic

Câu 32. I can’t imagine how anyone .................. clever as he is could make................... a terrible mistake.

A. even-rather

B. so-as

C. quite-just

D. as-such

Câu 33. What I can’t understand is why he is now pursuing our daughter and why he has not told her that he was once acquainted......................... us.

A. to

B. with

C. for

D. of

Câu 34. The belief that a man in his early twenties ought to have a firm occupational choice reflects .................. that development is complete by the end of adolescence.

A. the prevailing view

B. the prevailed view

C. the view prevailed

D. this view is prevailing

Câu 35. I know that someone who has great natural shape but is................... won't beat someone with a lesser shape who is in condition.

A. out of reach

B. out of the question

C. out of the ordinary

D. out of the condition

Question 36 – 40: Read the passage carefully.

By the time you are reading this passage, chances are that you have already heard or known about the solar eclipse on the news. It is the phenomena that occurs when a part of the Earth’s surface is engulfed by the shadow of the Moon, which may block the sunlight partially or totally. This is why it is called partial solar eclipse and total eclipse, respectively. The reason that we don’t get to see solar eclipse happening every new moon is because the Moon’s orbit is tilted at more than 5 degrees to the Earth’s orbit around the Sun, so its shadow usually misses the Earth. Each year, there are at least 2, with the maximum being 5, solar eclipses happening, some of which are less common because they are total eclipses. These are uncommon since in order for it to happen, the Moon needs to be perfectly aligned between the people observing on Earth, and the centers of the Moon and the Sun and the Moon must be at a particular distance so as to completely block the sunlight. If the distance is too far, we get an annular solar eclipse where the Moon appears to be smaller than the Sun, resulting in a ring when seen from Earth. Thus, it is a completely natural phenomenon. However, in the past, people used to treat solar eclipses as omens, events that are regarded as a sign of significant change in the near future. In fact, many cultures around the world tried to explain them in a variety of ways, with one in particular being as a sign that the gods are fighting among each other, or that demons are trying to “eat” the sun. And so, it is often recorded that people would try to make a loud noise to chase it away. Nowadays, with the help of telescopes and advanced technologies, scientists are not only able to explain solar eclipses, but also predict and calculate when it will happen. And so, next time when you hear an eclipse is going to happen, prepare yourself and enjoy the view, just remember not to look at it directly.

Câu 36. Which of the following is the most suitable title for the passage?

A. What to do when seeing a solar eclipse.

B. Why solar eclipses are dangerous to look at.

C. Solar eclipse: The reason behind its rarity.

D. Solar eclipse: explanations and early beliefs

Câu 37. What is the word annular closest in meaning to?

A. ring-shaped

B. disk-shaped

C. square-shaped

D. triangular

Câu 38. According to the writer, why are total eclipses less common than other types of solar eclipse?

A. Total eclipses happen randomly

B. Total eclipses require the distance between the Earth, the Moon to be at a certain distance.

C. Total eclipses require the Earth to be in between the Sun and the Moon

D. The Sun is too big for the Moon to completely block out sunlight.

Câu 39. What does the word them refer to?

A. Cultures

B. the Moon

C. people

D. solar eclipses

Câu 40. What does the author say about solar eclipses nowadays?

A. They are not fully understood, and people are looking into it.

B. They are signs that something bad will happen in the future.

C. They are deeply understood and can be predicted.

D. It is completely safe and harmless for people to look directly.

-------------------HẾT--------------------

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.