Đề thi khảo sát vào lớp 6 môn toán THCS Đáp Cầu năm 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Đáp Cầu năm 2014 có đáp án. Các em tham khảo dưới đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Đáp Cầu năm 2014

PHÒNG GD&ĐT T.P BẮC NINH             ĐỀ THI KHẢO SÁT VÀO LỚP 6

    TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU                          NĂM HỌC 2013 - 2014

                            Môn:  TOÁN

                                   Thời gian làm bài: 60phút

                                     (không tính thời gian giao đề)

Bài 1. Thực hiện phép tính

a/      14098 : 7 -14091 : 7                              

b/     

c/       1 giờ 39 phút 12 giây + 11 giờ 20 phút 48 giây

d/       2 m 5 dm 8 cm  + 3 m 2 cm

 

Bài 2. Tìm x biết:

a/   18 x dpi{80} x - 5 = 4                            b/   27 : dpi{80} x + 3 = 6

c/    dpi{80} frac{2}{7} x  dpi{80} x = dpi{80} frac{1}{7} x dpi{80} x + 17              d/   dpi{80} x x dpi{80} frac{2014}{3} - dpi{80} x x dpi{80} frac{2013}{3} = 7

 

Bài 3. Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta để 1/14 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Tính diện tích của lối đi.

 

Bài 4. Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm , trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho EB = EC. BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng AH.

b/ Tính diện tam giác AHE.

Bài 5. So sanh 

 a/   dpi{80} frac{2012}{2013} và dpi{80} frac{2013}{2014}

b/   

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 trường THCS Đáp Cầu năm 2014

Bài 1  (2điểm ,mỗi câu 0,5 điểm) 

          a.  1  ;   b.  dpi{80} frac{2013}{2014}; c. 14 giờ ; d.2m 6 dm

Bài 2.  (2 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)

             a. dpi{80} x = 1/2 ;  b. dpi{80} x = 9; c. 119; d. dpi{80} x = 21

Bài 3. ( 2,5 điểm )

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 ( m)            ( 0,5 điểm )

Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 2 = 32 ( m)   ( 0,5 điểm )

Chiều dài hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 3 = 48 ( m )     ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 32 x 48 = 1536 (m2 )           ( 0,5 điểm )

Diện tích lối đi là : 1536 : 24 = 64 ( m2 )                     ( 0,5 điểm )

Bài 4: ( 2,5 điểm )

Vẽ hình cho 0,5 điểm, câu a/ 1 điểm, câu b/ 1 điểm.

a/ . Gọi S là diện tích:

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Vì BE = EC và hai tam giác BHE, HEC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên SBHE = SHEC

Do đó SBAH= SBHE = SHEC

 

 

Suy ra: SABC = 3SBHA và AC = 3HA ( vì hai tam giác ABC và BHA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung B)

Vậy HA = AC : 3 = 6 : 3 = 2 ( cm)

Nghĩa là điểm H phải tìm cách A là 2cm

b/  Ta có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 ( cm2)

Vì BE = EC và hai tam giác BAE, EAC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC do đó:

SEAC = 0,5SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2)

Vì SHEC = 1/3 SABC = 9 : 3 = 3 (cm2)

Nên SAHE= 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

Bài 5.(1 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)

a, dpi{80} frac{2012}{2013} < dpi{80} frac{2012}{2014} < dpi{80} frac{2012}{2014} + dpi{80} frac{1}{2014} = dpi{80} frac{2013}{2014}   (0,25 điểm)

b, 

    ( 0,25 điểm)

Mà dpi{80} frac{2003}{2007} = 1 - dpi{80} frac{4}{2007}

     dpi{80} frac{2003}{2007} = 1 - dpi{80} frac{4}{2007}

Vì dpi{80} frac{4}{2007} > dpi{80} frac{4}{2007} (0,25 điểm)

=> 1 - dpi{80} frac{4}{2007} < 1 - dpi{80} frac{4}{2007} => dpi{80} frac{2003}{2007} < dpi{80} frac{2003}{2007}

Vậy A < B (0,25 điểm)

Nguồn dethi.violet.vn