Đề thi và đáp án ĐGNL - Đại học Sư phạm Hà Nội 2022

Xem ngay đề thi đánh giá năng lực trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 có đáp án chi tiết tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Theo đó, các thí sinh đã lựa chọn và thực hiện 02, 03 hoặc 04 bài thi ĐGNL (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí) nhằm sử dụng kết quả thi để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường. Để tạo điều kiện cho thí sinh lựa chọn được nhiều tổ hợp môn, xét tuyển vào các ngành khác nhau, Nhà trường tổ chức thi Tiếng Anh vào cả hai ca sáng, chiều và đồng thời xây dựng 02 bài thi tiếng Anh ở ca sáng và ca chiều là tương đương.

Mỗi bài thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội đều có phần trắc nghiệm và phần tự luận. Để đảm bảo quá trình thi công bằng, khách quan, ban đề thi đã trộn ngẫu nhiên thứ tự các câu hỏi trắc nghiệm khách quan cũng như thứ tự các phương án lựa chọn (A, B, C, D), tạo thành 04 mã đề/bài thi. Tuy nhiên nội dung các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án đúng tương ứng là giống nhau đối với mọi mã đề. Câu hỏi tự luận luôn ở cuối bài thi và như nhau đối với mọi mã đề/bài thi. Do vậy, Nhà trường chỉ công bố 01 mã đề/bài thi ở dưới đây. Thí sinh có thể tự tra cứu câu hỏi và đáp án tương ứng để tự đánh giá kết quả làm bài của mình.

Bài thi Toán: Đề thi chính thức và Đáp án.   

Bài thi Ngữ văn: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Tiếng Anh (ca Sáng): Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Tiếng Anh (ca Chiều): Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Vật lí: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Hóa học: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Sinh học: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Lịch sử: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Bài thi Địa lí: Đề thi chính thức và Đáp án.  

Theo ĐH Sư phạm Hà Nội