Đề thi vào lớp 10 môn Tổng hợp - tỉnh Sơn La 2021 (Đề minh họa)

Tuyensinh247.com đăng tải dưới đây đề minh họa thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tổng hợp của Sở GD tỉnh Sơn La năm học 2021 - 2022.

Đề thi vào lớp 10 môn Tổng hợp - tỉnh Sơn La 2021 (Đề minh họa)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nam châm vĩnh cửu?

A. Nam châm hút được các kim loại.

B. Mỗi nam châm có hai cực: cực dương và cực âm.

C. Các cực khác tên thì hút nhau.

D. Khi bẻ gãy một thanh nam châm, ta có thể tách hai cực của thanh nam châm ra khỏi nhau.

Theo TTHN