Hồ sơ nhập học năm 2022 Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo đến tân sinh viên trúng tuyển năm 2022 thời gian, hình thức, hồ sơ nhập học như sau:

Hồ sơ nhập học năm 2022 Đại học Kiến trúc Hà Nội

Theo TTHN