Hồ sơ nhập học vào Đại học Thương mại năm 2022

Sau khi công bố danh sách trúng tuyển năm 2022, trường Đại học Thương mại thông báo thời gian, hồ sơ nhập học cho sinh viên trúng tuyển như sau:

Hồ sơ nhập học vào Đại học Thương mại năm 2022

Theo TTHN