Học viện chính trị quốc gia TPHCM tuyển sinh thạc sĩ 2017

Trường học viện chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 như sau

Quảng cáo

Về đối tượng dự tuyển: - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng từ 1 năm trở lên) tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan quản lý nhân sự đồng ý cử đi học nếu trúng tuyển.

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Tuyển sinh Cao học