Học viện Ngân Hàng thông báo tuyển sinh sau ĐH năm 2017 đợt 2

Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2017 của trường Học viện Ngân Hàng như sau

Quảng cáo

Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Học viện Ngân hàng về đào tạo trình độ Thạc sĩ, Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau

Theo TTHN