• Chuyên gia trả lời

    Chào em!

    Môn tiếng Anh ngành Ngôn ngữ Anh trường Học viện báo chí và tuyên truyền không nhân hệ số 2 và điểm chuẩn năm 2013 của ngành Ngon ngữ Anh là 18 điểm.

    Ban Tư Vấn Tuyensinh247.com

Các câu hỏi khác