Phương án tuyển sinh Đại học Dầu khí Việt Nam 2022

Đại học Dầu khí Việt Nam đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022, xem chi tiết dưới đây tuyển sinh chính quy đại học - cao đẳng (ngành Giáo dục mầm non):

Phương án tuyển sinh Đại học Dầu khí Việt Nam 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN