Phương án tuyển sinh Đại học Quảng Bình 2016

Trường Đại học Quảng Bình tuyển 2000 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, trong đó hệ ĐH là 1300, cao đẳng là 700 chỉ tiêu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (MÃ TRƯỜNG: DQB)

Địa chỉ: Số 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình Điện thoại: (052)3824052

Website:http://www.quangbinhuni.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

+ Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ở THPT (điểm trung bình các môn học của 3 năm học ở THPT) và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.

+ Trình độ cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ở THPT (điểm trung bình các môn học của 3 năm học ở THPT) để xét tuyển.

Riêng ngành Sư phạm Mĩ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục mầm non, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ở THPT (điểm trung bình các môn học của 3 năm học ở THPT) và kết quả thi các môn năng khiếu để xét tuyển.

- Điều kiện xét tuyển vào trường:

* Đối với các ngành Đại học:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Kết quả thi THPT quốc gia;

+ Tổng điểm các môn của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

+ Riêng Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất: Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên và có tổng điểm trung bình các môn học trong 3 năm học THPT đạt 16,5 điểm trở lên (không có năm nào dưới 5,0). Điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

* Đối với các ngành Cao đẳng:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại khá trở lên

+ Tổng điểm trung bình trong 3 năm học THPT của các môn học đạt 15,0 điểm trở lên (không có năm nào dưới 5,0) 

+ Riêng ngành Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục mầm non, Sư phạm Âm nhạc điểm trung bình các môn học trong 3 năm học THPT không có năm nào dưới 5,0 và điểm môn Năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

(Sinh viên ngành sư phạm không phải đóng tiền học phí)

- Số chỗ ở trong KTX: 630

- Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.qbu.edu.vn hoặc http://www.quangbinhuni.edu.vn

 Chỉ tiêu tuyển sinh 2016:

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

Giáo dục Mầm non

D140201

TB 3 năm học THPT, NĂNG KHIẾU

120

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

120

Giáo dục Chính trị

D140205

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Sư phạm Toán

D140209

TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

60

Sư phạm Vật lí

D140211

Toán, VẬT LÍ, Hóa học Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

60

Sư phạm Hoá học

D140212

Toán, HÓA HỌC, Vật lí Toán, HÓA HỌC, Sinh học

60

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, SINH HỌC

Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC

40

Sư phạm Ngữ văn

D140217

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

60

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

60

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

80

 

Địa lí học

 

D310501

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

60

 

Luật

 

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

120

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Kĩ thuật phần mềm

D480103

50

 

Lâm nghiệp

 

D620201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lí, Sinh học

 

40

 

Phát triển nông thôn

 

D620116

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

40

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

 

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

40

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, VẬT LÍ, Hóa học Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

40

Giáo dục Thể chất

D140206

TB 3 năm học THPT, NĂNG KHIẾU

40

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Quản trị kinh doanh

D340101

60

Các ngành đào tạo cao đẳng (xét tuyển học bạ THPT)

 

 

 

700

Giáo dục Mầm non

C140201

TB 3 năm học THPT, NĂNG KHIẾU

60

Giáo dục Tiểu học

C140202

TB 3 năm học THPT

120

Sư phạm Âm nhạc

C140221

TB 3 năm học THPT, NĂNG KHIẾU

40

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

TB 3 năm học THPT, NĂNG KHIẾU

30

Tiếng Anh

C220201

TB 3 năm học THPT

40

Tiếng Trung Quốc

C220204

TB 3 năm học THPT

40

Quản trị kinh doanh

C340101

TB 3 năm học THPT

50

Kế toán

C340301

TB 3 năm học THPT

60

Công nghệ thông tin

C480201

TB 3 năm học THPT

50

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

C510103

TB 3 năm học THPT

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

TB 3 năm học THPT

40

Lâm nghiệp

C620201

TB 3 năm học THPT

30

Việt   Nam   học          (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

C220113

TB 3 năm học THPT

40

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

C620105

TB 3 năm học THPT

30

Nuôi trồng thủy sản

C620301

TB 3 năm học THPT

30

Tuyensinh247.com