Phương án tuyển sinh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai 2022

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai thông báo tuyển sinh năm 2022 theo 2 phương thức: xét học bạ THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT.

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

1. Đại học hệ chính quy

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp đăng ký xét tuyển) ghi trong học bạ lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15 điểm trở lên.

+ Riêng đối với các ngành đại học sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học): Học sinh đã tốt nghiệp THPT có lực học lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

2. Cao đẳng hệ chính quy

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

+ Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đặt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Đối với ngành cao đẳng Tiếng trung Quốc: Học sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp đăng ký xét tuyển) ghi trong học bạ lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15 điểm trở lên.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thông báo sau khi có kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

- Mã trường: DTP.

- Không quy định mức chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ:

- Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT: Thí sinh nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT: Đợt 1 từ khi có kết quả tốt nghiệp THPT đến ngày 20/8/2022.

Hình thức nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu hoặc nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

Theo TTHN