Thông tin tuyển sinh Đại học Y tế công cộng năm 2022

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo các nội dung tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 như sau:

Thông tin tuyển sinh Đại học Y tế công cộng năm 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN