Tra cứu ngành mình thích có bao nhiêu trường đào tạo

Việc biết một ngành có bao nhiêu trường đào tạo và điểm chuẩn của ngành đó vào từng trường là bao nhiêu là thông tin vô cùng hữu ích giúp có mục tiêu và kế hoạch học tập cụ thể cho mình. Duy nhất do Tuyensinh247 thống kê dưới đây:

1. Danh sách đầy đủ tất cả các trường đào tạo theo từng nhóm ngành mà bạn yêu thích

- Để biết được ngành mình thích có bao nhiêu trường đào tạo, các em click vào link bên cạnh để xem chi tiết.

- Các em sẽ xem được điểm chuẩn của ngành đó trong 5 năm gần đây.

>> Các em có thể tự lựa chọn ngành, phương thức, khối xét tuyển, tỉnh thành theo mong muốn của mình tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong.html

STT Ngành Các trường đào tạo - Click Xem chi tiết
1 Công nghệ thông tin - Tin học https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh7.html
2 Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh3.html
3 Kế toán - Kiểm toán https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh1.html
4 Công an - Quân đội https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh9.html
5 Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh2.html
6 Y - Dược https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh23.html
7 Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - Kinh Tế quốc tế https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh4.html
8 Ngoại giao - Ngoại ngữ https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh5.html
9 Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh6.html
10 Nhân sự - Hành chính https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh16.html
11 Sư phạm - Giáo dục https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh18.html
12 Luật - Tòa án https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh10.html
13 Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh11.html
14 Mỹ thuật - Âm nhạc - Nghệ thuật https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh12.html
15 Thể dục - Thể thao https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh13.html
16 Du lịch-Khách sạn https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh14.html
17 Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh15.html
18 Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh8.html
19 Tâm Lý https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh17.html
20 Mỏ - Địa chất https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh19.html
21 Tài nguyên- Môi trường https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh20.html
22 Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh21.html
23 Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh22.html
24 Bác sĩ thú y https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh24.html
25 Ô tô - Cơ khí -Chế tạo https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh25.html
26 Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh26.html
27 Công nghệ In - Giấy https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh27.html
28 Công nghệ chế biến thực phẩm https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh28.html
29 Công nghệ sinh - Hóa https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh29.html
30 Thời trang - May mặc https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh30.html
31 Công nghệ vật liệu https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh31.html
32 Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh32.html
33 Toán học và thống kê https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh33.html
34 Khoa học tự nhiên khác https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong/tinh0-loaidaotao0-bacdaotao0-tongdiem0-khoiall-nhomnganh34.html

Danh sách 34 ngành - nhóm ngành: Công nghệ thông tin - Tin học, Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại, Kế toán - Kiểm toán, Công an - Quân đội, Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, Y - Dược, Ngoại thương - Xuất nhập khẩu - Kinh Tế quốc tế, Ngoại giao - Ngoại ngữ
Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR, Nhân sự - Hành chính, Sư phạm - Giáo dục, Luật - Tòa án, Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông, Mỹ thuật - Âm nhạc - Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao, Du lịch-Khách sạn, Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội, Thiết kế đồ họa - Game - Đa phương tiện, Tâm Lý, Mỏ - Địa chất, Tài nguyên- Môi trường, Thủy sản-Lâm Nghiệp-Nông nghiệp, Hàng hải-Thủy lợi-Thời tiết, Bác sĩ thú y
Ô tô - Cơ khí -Chế tạo, Điện lạnh- Điện tử - Điện - Tự động hóa, Công nghệ In - Giấy, Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh - Hóa, Thời trang - May mặc, Công nghệ vật liệu, Hàng không - Vũ trụ- Hạt nhân, Toán học và thống kê, Khoa học tự nhiên khác.

2. Hướng dẫn cách tra cứu chi tiết theo từng ngành mình thích, học sinh xem dưới đây:

Bước 1: Bấm vào link: https://diemthi.tuyensinh247.com/tu-van-chon-truong.html

Bước 2: Học sinh chọn ngành mà mình thích, có thể gõ tên ngành và chọn theo gợi ý.

Ví dụ: học sinh muốn chọn ngành Công nghệ thông tin trong nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học sẽ chọn ngành Công nghệ thông tin.

Bước 3: Học sinh nhập tổng điểm dự kiến 3 môn xét tuyển (có thể bỏ qua)

Bước 4: Học sinh chọn phương thức xét tuyển 

Bước 5: Học sinh chọn Khối xét tuyển (tổ hợp xét tuyển), tỉnh thành

Cuối cùng học sinh bấm nút Tìm trường. Kết quả học sinh sẽ nhận được thông tin những trường đào tạo ngành mình mong muốn, có điểm phù hợp theo phương thức học sinh chọn, khối xét tuyển phù hợp, tỉnh phù hợp theo cách học sinh chọn.

Chúc các em tìm được ngành mình yêu thích và phù hợp với khả năng của mình!

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.