Trường học viện bưu chính viễn thông tuyển sinh sau đại học 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ lần 2 năm 2017 của trường Học viện bưu chính viễn thông, xem chi tiết dưới đây

Quảng cáo

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT - BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017. Cụ thể như sau:

Theo TTHN