Các dạng câu hỏi trong đề thi ĐGNL ĐHQGHN - Phần Tư duy định tính

Nhận diện các câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội phần Tư duy định tính gồm: Dạng câu hỏi nhận biết; Dạng câu hỏi thông hiểu và Dạng câu hỏi vận dụng.

CÁC DẠNG CÂU HỎI XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TƯ DUY ĐỊNH TÍNH – BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQGHN

1. Dạng câu hỏi nhận biết

- Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu

- Xác định phong cách ngôn ngữ chính của ngữ liệu

- Xác định thao tác lập luận của ngữ liệu

- Xác định câu chủ đề của đoạn văn (Ít ra)

- Xác định kiểu cấu trúc đoạn văn bản

- Xác định kiểu câu (chia theo mục đích nói, chia theo cấu tạo ngữ pháp) (ít ra)

- Xác định thể thơ.

- Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong một câu hoặc một đoạn văn bản

- Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong một câu hoặc một đoạn văn bản

- Tìm từ ngữ, hình ảnh thể hiện nội dung có trong ngữ liệu

2. Dạng câu hỏi thông hiểu

- Nêu nội dung của đoạn văn bản

- Nêu tác dụng của một biện pháp tu từ

- Nêu tác dụng của việc sử dụng một phép liên kết

- Theo tác giả, tại sao...?

- Theo đoạn trích, “tại sao...?”; “ là gì?”

- Xác định nghĩa của từ

- Giải thích ý nghĩa của câu

3. Dạng câu hỏi vận dụng

- Rút ra bài học từ đoạn văn bản

- Chỉ ra thông điệp em tâm đắc nhất và giải thích tại sao?

- Em có đồng tình với ý kiến cho rằng “..” không? Vì sao?

- Thông điệp mà đoạn văn bản gửi đến là gì?

Tuyensinh247

DÀNH CHO 2K6 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2024!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:

  • Hệ thống kiến thức trọng tâm & làm quen các dạng bài chỉ có trong kỳ thi ĐGNL
  • Phủ kín lượng kiến thức với hệ thống ngân hàng hơn 15.000 câu hỏi độc quyền
  • Học live tương tác với thầy cô kết hợp tài khoản tự luyện chủ động trên trang

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.