Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn học bạ 2022 - Đợt 1

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:

Điểm chuẩn học bạ đợt 1 năm 2022 Đại học Đà Nẵng

STT

MÃ TRƯỜNG / Ngành

TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

Điều kiện phụ

Điều kiện học lực lớp 12

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

 

 

1

7420201

Công nghệ sinh học

26.64

 

 

2

7420201A

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

27.63

 

 

3

7480106

Kỹ thuật máy tính

28.75

 

 

4

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

23.73

 

 

5

7510202

Công nghệ chế tạo máy

26.36

 

 

6

7510601

Quản lý công nghiệp

26.20

 

 

7

7510701

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

26.11

 

 

8

7520103A

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực

26.40

 

 

9

7520103B

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không

26.98

 

 

10

7520114

Kỹ thuật Cơ điện tử

27.56

 

 

11

7520115

Kỹ thuật nhiệt

24.24

 

 

12

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

23.18

 

 

13

7520122

Kỹ thuật Tàu thủy

18.25

 

 

14

7520201

Kỹ thuật Điện

26.73

 

 

15

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

27.12

 

 

16

7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

28.57

 

 

17

7520301

Kỹ thuật hóa học

26.05

 

 

18

7520320

Kỹ thuật môi trường

18.29

 

 

19

7540101

Công nghệ thực phẩm

26.45

 

 

20

7580201

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

24.89

 

 

21

7580201A

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng

25.37

 

 

22

7580201B

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh

22.21

 

 

23

7580201C

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

23.05

 

 

24

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

17.48

 

 

25

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19.75

 

 

26

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

22.78

 

 

27

7580301

Kinh tế xây dựng

25.29

 

 

28

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

23.32

 

 

29

7905206

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

22.63

 

 

30

7905216

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT

24.08

 

 

31

PFIEV

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

24.89

 

 

II

DDQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

 

1

7310101

Kinh tế

26.50

 

 

2

7310107

Thống kê kinh tế

25.50

 

 

3

7310205

Quản lý nhà nước

25.50

 

 

4

7340101

Quản trị kinh doanh

27.50

 

 

5

7340115

Marketing

28.00

 

 

6

7340120

Kinh doanh quốc tế

28.00

 

 

7

7340121

Kinh doanh thương mại

28.00

 

 

8

7340122

Thương mại điện tử

27.75

 

 

9

7340201

Tài chính - Ngân hàng

27.25

 

 

10

7340301

Kế toán

27.00

 

 

11

7340302

Kiểm toán

27.00

 

 

12

7340404

Quản trị nhân lực

27.75

 

 

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

26.00

 

 

14

7340420

Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh

27.50

 

 

15

7380101

Luật

26.50

 

 

16

7380107

Luật kinh tế

27.50

 

 

17

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.00

 

 

18

7810201

Quản trị khách sạn

27.00

 

 

III

DDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

27.00

 

Giỏi

2

7140204

Giáo dục Công dân

24.50

 

Giỏi

3

7140205

Giáo dục Chính trị

19.00

 

Giỏi

4

7140209

Sư phạm Toán học

27.75

 

Giỏi

5

7140210

Sư phạm Tin học

23.00

 

Giỏi

6

7140211

Sư phạm Vật lý

26.75

 

Giỏi

7

7140212

Sư phạm Hoá học

27.25

 

Giỏi

8

7140213

Sư phạm Sinh học

25.50

 

Giỏi

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

26.75

 

Giỏi

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

24.75

 

Giỏi

11

7140219

Sư phạm Địa lý

24.75

 

Giỏi

12

7140246

Sư phạm Công nghệ

19.00

 

Giỏi

13

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

26.00

 

Giỏi

14

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

19.00

 

Giỏi

15

7140250

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

19.00

 

Giỏi

16

7229010

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

16.00

 

 

17

7229030

Văn học

16.00

 

 

18

7229040

Văn hoá học

16.00

 

 

19

7310401

Tâm lý học

25.50

 

 

20

7310401CLC

Tâm lý học - Chất lượng cao

25.75

 

 

21

7310501

Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch)

19.00

 

 

22

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

22.25

 

 

23

7310630CLC

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch - Chất lượng cao)

22.50

 

 

24

7320101

Báo chí

26.25

 

 

25

7320101CLC

Báo chí - Chất lượng cao

26.50

 

 

26

7420201

Công nghệ Sinh học

17.00

 

 

27

7440112

Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường

16.00

 

 

28

7480201

Công nghệ thông tin

22.75

 

 

29

7480201CLC

Công nghệ thông tin - Chất lượng cao

23.00

 

 

30

7520401

Vật lý kỹ thuật

16.00

 

 

31

7760101

Công tác xã hội

17.00

 

 

32

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

16.00

 

 

IV

DDF

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

 

1

7140231

Sư phạm tiếng Anh

28.50

Tiếng Anh >= 9.60

Giỏi

2

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

25.99

 

Giỏi

3

7140234

Sư phạm tiếng Trung Quốc

27.88

 

Giỏi

4

7220201

Ngôn ngữ Anh

27.45

Tiếng Anh >= 9.20

 

5

7220201CLC

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

26.77

Tiếng Anh >= 8.13

 

6

7220202

Ngôn ngữ Nga

25.10

 

 

7

7220203

Ngôn ngữ Pháp

26.15

 

 

8

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

27.58

 

 

9

7220204CLC

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao)

27.42

 

 

10

7220209

Ngôn ngữ Nhật

27.47

 

 

11

7220209CLC

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

27.32

 

 

12

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

27.91

 

 

13

7220210CLC

Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

27.37

 

 

14

7220214

Ngôn ngữ Thái Lan

26.30

Tiếng Anh >= 8.77

 

15

7310601

Quốc tế học

26.68

Tiếng Anh >= 9.20

 

16

7310601CLC

Quốc tế học (Chất lượng cao)

25.95

Tiếng Anh >= 8.77

 

17

7310608

Đông phương học

26.34

 

 

18

7310608CLC

Đông phương học (Chất lượng cao)

25.01

 

 

V

DSK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

 

1

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)

23.79

 

Giỏi

2

7480201

Công nghệ thông tin

27.35

 

 

3

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

22.05

 

 

4

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

19.73

 

 

5

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)

24.73

 

 

6

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

25.36

 

 

7

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

26.41

 

 

8

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)

23.18

 

 

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)

24.18

 

 

10

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.38

 

 

11

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

25.88

 

 

12

7510402

Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)

16.77

 

 

13

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

16.77

 

 

14

7540102

Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)

20.87

 

 

15

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)

19.94

 

 

VI

VKU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

 

 

 

1

7340101

Quản trị kinh doanh

24.00

 

 

2

7340101DM

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

25.00

 

 

3

7340101EF

Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số

24.00

 

 

4

7340101EL

Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số

25.00

 

 

5

7340101ET

Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

25.00

 

 

6

7340101IM

Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin

24.00

 

 

7

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)

24.00

 

 

8

7480108B

Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)

24.00

 

 

9

7480201

Công nghệ thông tin (kỹ sư)

25.00

 

 

10

7480201B

Công nghệ thông tin (cử nhân)

24.50

 

 

11

7480201DA

Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư)

25.00

 

 

12

7480201DS

Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)

25.00

 

 

13

7480201DT

Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)

24.50

 

 

14

7480201NS

Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư)

25.00

 

 

VII

DDP

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

 

 

 

1

7310205

Quản lý nhà nước

15.00

 

 

2

7340101

Quản trị kinh doanh

15.00

 

 

3

7340201

Tài chính - Ngân hàng

15.00

 

 

4

7340301

Kế toán

15.00

 

 

5

7380107

Luật kinh tế

15.00

 

 

6

7480201

Công nghệ thông tin

15.00

 

 

7

7580201

Kỹ thuật xây dựng

15.00

 

 

8

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15.00

 

 

VIII

DDV

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH

 

 

 

1

7340124-IBM

Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

21.00

 

 

2

7480204-CSE

Ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

20.00

 

 

IX

DDY

KHOA Y - DƯỢC

 

 

 

1

7720301

Điều dưỡng

25.94

Toán >= 8.43; Sinh học >= 8.73

Khá hoặc Giỏi

 Ghi chú:

1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.

(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.

(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

(4) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đạt các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.

(5) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành với tổ hợp đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức. 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây 

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.