Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tuyển 95 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình có chỉ tiêu cao nhất - 42 sinh viên.

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh năm 2022

Theo TTHN