Đại học Trưng Vương xét bổ sung 883 chỉ tiêu năm 2022

Trường Đại học Trưng Vương thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy năm 2022 tổng 883 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Điều dưỡng có chỉ tiêu nhiều nhất - 316 sinh viên.

Đại học Trưng Vương xét bổ sung 883 chỉ tiêu năm 2022

Theo TTHN