Danh sách trường xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQGTPHCM 2022

Những trường nào sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM để xét tuyển năm 2022? ĐH QGTPHCM đã chính thức công bố 81 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL 2022 cụ thể như sau:

Danh sách các đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM gồm có: 10 đơn vị thành viên của ĐHQGTPHCM + 71 đơn vị ngoài hệ thống ĐHQGTPHCM.

Theo TTHN