Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 163

Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 163 của bộ GD&ĐT. Các em so đáp án dưới đây.

Quảng cáo

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163

 

Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163 

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 163
1  A 17  B 33  A 49  A 65  B
2 18  B 34  A 50  D 66  A
3 19  D 35  B 51  D 67  C
4 20  D 36  D 52  A 68  B
5 21  A 37  C 53  C 69  D
6 22  D 38  C 54  A 70  B
7  A 23  B 39  A 55  C 71  A
8 24  A 40  C 56  C 72  C
9 25  B 41  B 57  D 73  C
10 26  D 42  C 58  C 74  D
11  B 27  C 43  D 59  A 75  D
12 28  B 44  A 60  D 76  D
13 29  C 45  B 61  C 77  B
14 30  B 46  A 62  D 78  B
15  C 31  D 47  C 63  C 79  A
16  B 32  A 48  C 64  C 80  D

Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 163 từ bộ GD&ĐT về điện thoại

Soạn tin: DADB A1 ANH 163 gửi 8712 Theo thethaohangngay

Xem thêm tại đây: Đáp án đề thi khối A1