Đề minh họa thi đánh giá đầu vào Đại học Cần Thơ năm 2024

Để giúp thí sinh tìm hiểu và chuẩn bị tốt cho bài thi đánh giá năng lực đầu vào V-SAT tại Trường Đại học Cần Thơ, Trường công bố đề thi minh họa cụ thể tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh.

A. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI

1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính

2. Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 (khoảng 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12; khoảng 10% kiến thức thuộc chương trình lớp 10 và lớp 11).

3. Thời gian làm bài:

– Môn Toán 90 phút;

– Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, mỗi môn thi 60 phút.

4. Các dạng câu hỏi trong đề thi: Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi sau

+ Dạng 1: Câu trắc nghiệm Đúng/Sai.

Câu trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai thường có định dạng ngoài phần để hỏi, loại câu hỏi này gồm ba cột, một cột là danh sách những câu hỏi và hai cột còn lại là các ô trống để thí sinh dựa vào hiểu biết của mình đưa ra quyết định chọn Đúng hoặc Sai.
Mỗi câu hỏi loại này thường xây dựng 4 – 5 phương án lựa chọn Đúng/Sai

+ Dạng 2: Câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (Ghép hợp).

Là câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, ngoài phần để hỏi-phần dẫn, loại câu hỏi này gồm hai cột, một cột là danh sách những câu/ý hỏi và một cột là danh sách các câu trả lời. Dựa trên một hệ thức tiêu chuẩn nào đó định trước, thí sinh tìm cách ghép những câu hỏi của cột này với các câu trả lời ở cột còn lại sao cho phù hợp. Số câu trong hai cột có thể bằng nhau hoặc khác nhau.

Phần để hỏi thường được đặt ở cột bên trái, đánh thứ tự câu/ý hỏi bằng chữ số (1, 2, 3…); phần trả lời được đặt ở cột bên phải, đánh thứ tự bằng chữ cái latin (A, B, C,…). Để đảm bảo độ giá trị của câu hỏi và giảm thiểu khả năng đoán mò của thí sinh, số lượng lựa chọn ở cột bên phải thường được thiết kế nhiều hơn, số lượng các câu hỏi ở cột bên trái.

+ Dạng 3: Câu trắc nghiệm Trả lời ngắn.

Với câu trắc nghiệm trả lời ngắn, thí sinh được yêu cầu tìm tòi ra câu trả lời của mình, thay vì lựa chọn câu trả lời từ các phương án cho sẵn. Câu trả lời có thể là một từ, một con số, một biểu tượng hoặc một cụm từ, hay cũng có thể là một câu trả lời đơn giản.

Loại câu trắc nghiệm này thường được sử dụng để kiểm tra việc ghi nhớ thông tin, sự kiện quan trọng hoặc những kiến thức, khái niệm cơ bản; kiểm tra kỹ năng thực hiện một nhiệm vụ; kiểm tra năng lực tư duy, suy luận logic; kiểm tra khả năng áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan.

5. Cấu trúc môn thi

Nội dung đánh giá

Dạng thức, số lượng, cấp độ câu hỏi

Dạng thức

Số lượng

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Chương trình GDPT hiện hành (định hướng theo Chương trình GDPT 2018)

Đúng/Sai

15 câu

5 câu

5 câu

3 câu

2 câu

Ghép hợp

5 câu

1 câu

2 câu

1 câu

1 câu

Trả lời ngắn

5 câu

2 câu

1 câu

1 câu

1 câu

Tổng số câu

25

8 câu

8 câu

5 câu

4 câu

 B. ĐỀ MINH HỌA

1. Đề thi minh họa môn TOÁN

2. Đề thi minh họa môn VẬT LÝ

3. Đề thi minh họa môn HÓA HỌC

4. Đề thi minh học môn SINH HỌC

5. Đề thi minh họa môn LỊCH SỬ

6. Đề thi minh học môn ĐỊA LÝ

7. Đề thi minh học môn TIẾNG ANH

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.