Đáp án Đề thi Đại học Quốc gia Hà Nội môn tiếng Anh năm 2015

Đáp án Đề thi môn Anh tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015, được tổ chức thi vào sáng thứ bảy ngày 30/5/2015.

Đề thi tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội môn Anh năm 2015

Mã đề 134 - Học sinh làm các mã khác vui lòng đối chiếu câu hỏi với đáp án.

 

 

 

Theo Thethaohangngay