Hướng dẫn đăng ký dự thi và xét tuyển ĐGNL ĐHQGTPHCM 2022

Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 trong 2 đợt, theo đó đợt 1 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 28/1 - 28/2/2022. Xem hướng dẫn đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển ĐGNL năm 2022 dưới đây.

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL (đợt 1): 28/01 - 28/02/2022.

- Ngày thi ĐGNL (đợt 1): 27/3/2022 (sáng Chủ Nhật).

- Thời gian mở/kết thúc đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL: 28/01 - 28/02/2022.

Thí sinh đăng ký tại đây: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/dangKyThongTinCaNhan.action

Hướng dẫn ĐKDT và đăng ký xét tuyển Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM 2022

Theo TTHN