Phương án tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2022

Trường Đại học Quang Trung vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 như sau:

Phương án tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUANG TRUNG CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN