Phương thức tuyển sinh ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2022

Năm 2022, trường Đại học Sư phạm Ký thuật Nam Định tuyển sinh 800 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo. Chi tiết thông tin tuyển sinh như sau:

Phương thức tuyển sinh ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN