Tải đề minh họa ĐGNL - ĐH Quốc gia TPHCM 2022

Ngày 9/2, Đại học Quốc gia TPHCM đã chính thức công bố đề thi mẫu Đánh giá năng lực năm 2022. Xem và tải ngay đề minh họa dưới đây.

>> TẢI ĐỀ THI MẪU - ĐỀ MINH HỌA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QGTPHCM NĂM 2022 TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN