Tuyển sinh trung cấp 2018, Thông tin tuyển sinh trung cấp năm 2018